Shell åpner ny LPG-terminal i Fredrikstad

Mandag markerte Norske Shell den offisielle åpningen av omlastingsstasjonen for flytende gass (LPG) på Rolvsøy i Østfold.

Gass Shell

Gass Shell

Publisert Oppdatert

- Vi er stolte av den betydelige sikkerhets- og miljøgevinsten som anlegget gir. Siden gassdistribusjonen nå er lagt på skinner, sparer vi miljøet for 330 tonn CO2-utslipp hvert år. Det tilsvarer det årlige utslippet til 132 personbiler, sier Stig Ramsvik, administerende direktør for Shell Gass Norge.

Shell Gass har tidligere transportert gassen fra Gøteborg i Sverige til Norge med lastebil. Den nye stasjonen reduserer transporten langs veien med 355.000 kilometer årlig. En omlegging fra vei til jernbane styrker også sikkerheten.

LPG er viktig for næringsvirksomheter på Østlandet. Den flytende gassen som hovedsakelig består av propan og butan, blir brukt til oppvarming av hønsehus, i griseoppdrett og i gartnerier.

Mange norske biler bruker LPG som drivstoff. Gassmotorer har lavere utslipp enn bensin- og dieselmotorer. - Med propan på tanken sparer man både penger og miljø, sier Stig Ramsvik. Forsyningsanlegget på Rolvsøy i Fredrikstad ble satt i prøvedrift i august. Anlegget er en midlertidig lagringsplass for LPG som kommer fra raffineriene. Gassen hentes enten av kunder eller av Shell for videre distribusjon til kunder. I løpet av en vanlig arbeidsdag blir det solgt 90 tonn LPG.

Byggingen av omlastingsstasjonen har tatt to år og totalt kostet ni millioner kroner.  Det er Shells tekniske team i Norden som har ledet byggearbeidet. Sikkerhetssystemene er omfattende, og risikoen for lekkasje under omlasting, som også tidligere var liten, er ytterligere redusert. Forsyningsanlegget er gransket og godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og brannvesen.