Sier opp 225

Publisert Oppdatert

København Brandvæsen har sagt op 225 heltidsansatte, her av 170 redningsmenn knyttet til ambulansetjenesten og 55 fra administrasjon og teknisk støtteapparat.

Oppsigelsene er et resultat av at Brandvæsenet tapte i konkurransen om ambulanse- og redningstjeneste i den sterkt debatterte anbudsrunden for noen måneder siden.

Oppsigelsene vil komme per 1. januar, men ikke få sin kraft før 1.september 2009.

Det regnes også med at flertallet av de høyt kvalifiserte spesialistene vil få arbeid hos den nye operatøren. Det ser verre ut for de 55 som kommer fra tekniske avdelinger og administrasjonen, sier bransjeorganet Beredskapsinformasjon.