Sikrer for sikkerhets skyld

Det blir iverksatt ytterligere sikringstiltak i Løsberga. Dette for å være helt sikker på at anlegget er trygt når det blir satt trafikk på E6 igjen.

Publisert Oppdatert

Det ble arrangert et nytt møte i samarbeidsgruppa for Løsberga 19. november. I tillegg til mange ressurspersoner fra Statens vegvesen møtte det representanter fra Steinkjer kommune, politiet, beboere i Leksdal og på Lø.

Møtet ble ledet av stabsleder ved utbyggingsavdelingen Ove Nesje. - Raset 3. november er ikke et nytt ras i den forstand at det har løsnet nye masser fra skjæringa, presiserte Nesje. Dette raset var en avskalling av allerede ustabile masser som følge av raset 30. juni.

- Vi tar nå høyde for et worst case scenario, forteller han. Det betyr at vi tar høyde for at det er andre slepper som kan medføre en fare for at større partier kan rase ned. Derfor iverksetter vi enda mer omfattende sikringstiltak enn planlagt.