Sikrere arbeidsplasser ved anbud

Med de nye reglene på plass vil ansatte i det tapende selskapet ha rett til ansettelse i det vinnende selskapet.

buss

buss

Publisert Oppdatert

Det er i sitt forslag til endringer i yrkestransportloven at regjeringen går inn for å sikre ansatte i transportnæringene de samme rettigheter etter anbudskonkurranser som ved virksomhetsoverdragelser etter arbeidsmiljøloven. Lovendringene skal gjelde kollektivtransport på vei, bane og sjø.

- Dette betyr en helt annen trygghet for våre medlemmer når bussruter settes ut på anbud, sier Per Østvold, leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Saken har versert en del tidligere. Bl.a i Bergen og i Trondheim har det vært flere aksjoner og streiker vedrørende denne fanesaken. Tungt.no har fulgt saken.

De nye bestemmelsene betyr at foretak som vinner anbudskonkurranser må forplikte seg til å sikre at de ansatte ikke får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette skal også gjelde for underleverandører.

Vel så viktig for sjåførene er at man får med seg bedriftsansiennitet og lokale avtaler over i det vinnende selskapet.

Regjeringen legger også fram forslag om å heve aldersgrensa for buss- og taxisjåfører fra 70 til 75 år. Sjåfører over 70 år må fornye kjøreseddelen hvert år fram til fylte 75 år.

Les også: På sykkel for buss