Sikring og kjetting i 25 år

Flom Kjetting fyller 25 år denne måneden og i den forbindelse har daglig leder Jørn Lindhagen sendt ut en oppfordring til bransjen om å bli enda flinkere på sikring. Han er redd for at det er alt for mange som tar sjansen og ”at det går bra” og ”at det sjeldent blir kontroll likevel”.

jørn lindhagen flom kjetting

jørn lindhagen flom kjetting

Publisert Oppdatert

Flom Kjetting AS er et spesialfirma som leverer sikringsutstyr og kjetting til transport- og anleggsbransjen. I sommer feiret firmaet, som holder til på Stathelle, 25-års jubileum. I tillegg til å levere sikrings- og kjettingutstyr, har firmaet en egen avdeling som foretar kontroll og godkjenning av kraner. Myndighetene krever som kjent at alt løfteutstyr skal kontrolleres hvert år, og folkene i Flom Kjetting innehar offentlig godkjente sertifikater for å kunne ut føre slike jobber. Firmaet driver også kursvirksomhet for å bidra til økt bruk og forståelse for betydningen av førsteklasses sikring. Selv kunne Lindhagen ønske at myndighetene innførte årlig kontroll og godkjenning av slikt utstyr. Han er bekymret siden bransjen blir tilbudt en del utstyr som ikke følger minstekravene som er satt.

Mye ugjort

Sikring av last er en aktivitet som mange i transportbransjen dessverre har et noe variert forhold til. Når det gjelder sikring av last gjenstår det etter Lindhagens mening en del ugjort arbeid for å få alle som transporterer gods til å bli dyktige nok til å trygge lasten på forsvarlig måte. Det er en stor fordel at Sikring av Last er ett av de områdene som blir fokusert på i etterutdanningen til yrkessjåførene.

Når det gjelder bruk av lastesikringsutstyr, forekommer det litt for mye "synsing" etter vår mening. Det skulle vært flere av den type seminar som NLF i Østfold arrangerte tidligere i år sammen med kontrollmyndighetene på Svinesund. Dette arbeidet fungerer aller best når både kontrollmyndighetene og brukerne av sikringsutstyr møtes og får anledning til å snakke om problemer og løsninger, sier Lindhagen.