Simulerer autovern

Hvert år blir mellom 200 og 300 mennesker drept i trafikken på norske veier, mens 40 000 blir skadet. Nesten 70 prosent av alle trafikkulykker med død eller alvorlig personskade skyldes kollisjon eller utforkjørsel.

autovern

autovern

Publisert Oppdatert

Autovern og midtdelere reduserer faren for slike ulykker betraktelig. For 2009 er det bevilget mer enn en milliard kroner til sikringstiltak langs eksisterende veinett.

Ved SIMLab, ett av NTNUs sentre for forskningsdrevet innovasjon, blir det nå for første gang i Norge utviklet virtuelle tester for autovern, fortelles det på nettsidene til Gemini.no.

Nå får norske veimyndigheter - og produsenter av autovern - et redskap for å teste ut en rekke nye varianter. Til en brøkdel av hva en eneste fullskalatest koster. Det er vegdirektør Terje Moe Gustavsen glad for.

- Det er viktig at vi nå får en modell basert på norske erfaringer og ekspertise. Simuleringsmodeller vil kunne sjekke ut forhold som praktiske tester ikke kan brukes til. Jeg tenker da på påkjøring av rekkverk med motorsykler. Når modellen er utviklet, kan den få et stort bruksområde hos oss i Statens vegvesen, sier vegdirektøren.