Sissel Karlsen valgt til Kvinnekomiteen

Publisert Oppdatert

Sissel Karlsen, forbundssekretær i Transportarbeiderforbundet, ble tirsdag denne uken valgt som én av to nordiske representanter i Kvinnekomiteen i Europeisk Transportarbeiderføderasjon, ETF, - Jeg er glad og stolt over å bli valgt, sier hun til Transportarbeideren.

ETF åpnet onsdag sin kongress i Ponta Delgada i Portugal. Vel 400 delegater skal i tre dager diskutere transportpolitikk, delta på rundebordskonferanser og workshops, og velge ny ledelse i føderasjonen. Fra Norsk Transportarbeiderføderasjon (NTF) deltar forbundsleder Per Østvold, nestlederne Frank Holm og Lars Johnsen, samt forbundssekretærene Sissel Karlsen og Roger Hansen.

- Mye å lære

Også denne gang ble det avholdt en kvinnekonferanse før kongressen, som diskuterte likestilling og valgte en kvinnekomité som skal lede arbeidet i kongressperioden. Kvinnekomiteen består av 12 personer som velges av kvinnekonferansen, samt åtte seksjonsrepresentanter, i alt 20.

Fra de nordiske landene ble det valgt to personer inn i Kvinnekomiteen: Sissel Karlsen fra NTF og Katri Höök fra AKT, Transportarbeiderforbundet i Finland. Sistnevnte ble også valgt som en av Kvinnekomiteens representanter i ETFs styre.

- Jeg gleder meg til å delta på Kvinnekomiteens møter, men har mye å lære om kvinnepolitikk og faglig arbeid på europeisk nivå. Jeg trenger derfor hjelp og støtte fra mine kolleger i de nordiske landene, sier Sissel Karlsen.

- Mange dyktige kvinner

Karlsen forteller at Kvinnekonferansen vedtok et ambisiøst handlingsprogram:

- Vi skal satse på å verve flere kvinnelige medlemmer til fagforbundene, og vil ha flere kvinner opp og fram i en fagbevegelse som ofte er dominert av menn. Det er mange dyktige kvinner som bør få tillitsverv, eller som trenger skolering. Det dreier seg altså om de samme problemene som opptar oss i likestillingsarbeidet i Norge, sier hun. Sissel Karlsen tok opp deltidsproblematikken på konferansen.

- I Norge har vi høy sysselsettingsgrad blant kvinner. Men vi har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, og svært mange kvinner arbeider deltid. I hele Europa ser vi at kvinner må akseptere atypiske ansettelsesforhold og lavere lønninger. Dette må vi gjøre noe med, sier forbundssekretæren.