Siste: kun én transportmesse i 2011

De siste måneder har bransjen ”fryktet” to transportmesser i 2011. Som kjent ble NLFs transportmesse på Lillestrøm avlyst i 2010, hvor det etter nyheten i fjor om at de ønsket denne gjenopptatt i 2011 plutselig ble enda en messe bransjen skulle forholde seg til. En situasjon store deler av bransjen mente var uholdbar etter et par, tre vanskelig år på det økonomiske plan.

Varemessa Transportmessa

Varemessa Transportmessa

Publisert Oppdatert

De aller fleste av utstillerne fra Gardermoen 2010-messa var ved kunngjøringen om NLFs gjenopptakelse av sin egen messe allerede påmeldt til Gardermoen 2011. Med dette som utgangspunkt oppstod en situasjon hvor utstillerne satte spørsmålstegn ved deltakelse på en messe nr. 2 samme år. Samtidig satt de igjen med en stor usikkerhet om hva deres egne konkurrenter ville gjøre.

Samtidig gjorde de store lastebilimportørenes deltakelse og status som medarrangører på Lillestrøm åpenbart problemstillingen svært vanskelig for mange. Tydeligvis for så mange at spørsmålet "hva gjør de andre?" strømmet inn til TransportMagasinet fra uvanlig mange utstillerbedrifter.

 TransportMagasinet - ved Hjemmet Mortensen Fagmedia AS - besluttet å lytte til bekymringene bransjen med tydelighet uttrykte. En høring til 173 utstillerbedrifter fra Gardermoen 2009/2010, samt allerede påmeldte til 2010, ble nylig sendt ut. Spørsmålet lød: Ønsker du én eller to messer i 2011?

 

Tilbakemeldingene var klare; mer enn 9 av 10 svarte de overhodet ikke hadde økonomi til å delta på to transportmesser.

I utstillerkonseptet TRANSPORTmessa på Gardermoen er det bransjen selv som i praksis styrer arrangementet.

Til tross for at Gardermoen påfører utstillerne vesentlig lavere kostnader enn hva tradisjonelle messearrangører som har dette som næring gjør, velger TransportMagasinet å avlyse årets utgave av Gardermoen. Med dette avverger TransportMagasinet en situasjon hvor svært mange følte seg presset.

Dermed er det besluttet at TRANSPORTmessa på Gardermoen først skal avvikles i 2012.

Svarene på høringen avdekket også at rundt halvparten signaliserte at de med avlysningen av Gardermoen ville utelate messedeltakelse i 2011, men med deltakelse først i 2012. I 2012 arrangeres forøvrig "Vei & Anlegg" på Hellerudsletta, hvor samkjøring av dette med Gardermoen i 2009 endte opp som kjempesuksess sett i publikums øyne.

TransportMagasinet beklager sterkt overfor så vel både publikummere og utstillere som ønsket seg til Gardermoen i år, men mener hensynet til bransjens økonomiske situasjon om dagen må veie tyngre enn å arrangere en messe for prinsippet sin del.

En ting er imidlertid sikkert, når Gardermoen ikke går av stabelen før i 2012: Norges Varemesse sine flotte haller byr utstillere og publikummere på fasiliteter minst på høyde med de beste utenlandske messearenaer.