Siste vinteren i Skjervet

Kjører du mellom Oslo og Bergen over Hardangervidda, er Skjervet et sted på turen du vil huske. Mellom Granvin og Voss slynger veien seg oppover i steinrøysa, gjennom hårnålsvinger og under store steiner. Om et år er den erstattet av tunnel.

Publisert Oppdatert

Vi prøver å få med oss litt veihistorie her på tungt, etter hvert som spektakulære veier gjerne blir erstattet av tunneler. Nå er turen kommet til Skjervet på rv.13, noen mil øst for Voss.

Bilveien gjennom Skjervet er mange hundre år gammel og ble lagt om flere ganger på 1700- og 1800-tallet. Dagens trasé har eksistert siden 1840, ifølge kulturhistorisk vegbok.

Bilveien gjennom Skjervet var den første veisaken som kom opp på det første fylkestinget i Hordaland i 1838, og den ble prioritert siden dette var eneste kjørbare vei mellom Hardanger og Bergen.

Bilder fra den gang viser en vei som egentlig ligner mye på dagens. Litt bredere, fast dekke og bedre sikring på veikanten er forskjellen.

Om et år åpner Tunsbergtunnelen som en del av Vossapakko. Når hele prosjektet er ferdig vil trafikken kunne benytte tofeltsvei helt fra Granvin, i tunnel forbi Voss sentrum og møte igjen stamveien videre til Bergen. Etter hvert vil Hardangerbrua bedre fremkommeligheten i andre enden.

Bomstasjoner er allerede på plass og graver dypt i lommeboken til forbipasserende i alle ender av prosjektet.

Tunnelmassene fra den nye tunnelen i Skjervet er benyttet til utbedring av veien videre mot Voss og like før jul i fjor feiret Veidekke og Statens vegvesen gjennomslag i den 4080 meter lange tunnelen.

Underveis i planleggingen ble det bestemt at en lang tunnel var bedre enn den opprinnelige planen med to mindre og brattere tunneler.

Når Tunsbergtunnelen åpner før jul 2011 har den kostet rundt 450 millioner kroner. Tunnelen blir bygget i T8,5 profil med to kjørebaner og stigning på 5 %.

Den blir helt rett i fire kilometer.

Gamleveien vil etter dette bli turistvei, så for dem som vil vise barnebarna hvor vi kjørte da vi var unge. Veien gjennom Skjervet gjør inntrykk, spesielt med 50 tonn på vinterføre. Men få av oss vil vel savne den, eller jo, kanskje litt.

Personlig er jeg glad jeg har fått oppleve Skjervet. Det gjorde noe med selvfølelsen hver gang man kom opp uten å stå fast, mener jeg å huske.

Rundt 500 tunge kjøretøy passerer denne veien hver dag.