Sjåføren er viktigst

- Det er mange faktorer som gjelder for å oppnå optimal drift av en lastebil.

Transportkompetanse Haugesund AS har siden oppstarten i 2007 utviklet et nasjonalt kompetansenettverk innen transportrelaterte tjenester. Den særdeles smilende karen på bildet er daglig leder, Svein Ove Vetrhus.

Transportkompetanse Haugesund AS har siden oppstarten i 2007 utviklet et nasjonalt kompetansenettverk innen transportrelaterte tjenester. Den særdeles smilende karen på bildet er daglig leder, Svein Ove Vetrhus.

Publisert Oppdatert
Størst og sterkest, men ikke billigst i drift. Om vi maktet å kjøre den automatiske girkassen 100 % optimalt gjennom hele testen er en annen sak.

Størst og sterkest, men ikke billigst i drift. Om vi maktet å kjøre den automatiske girkassen 100 % optimalt gjennom hele testen er en annen sak.

MAN TGX 26.480 kom billigst fra denne testen. Det evige spørsmålet om hva som går billigst, stor og liten motor, tør vi likevel ikke konkludere i etter våre to turer.

MAN TGX 26.480 kom billigst fra denne testen. Det evige spørsmålet om hva som går billigst, stor og liten motor, tør vi likevel ikke konkludere i etter våre to turer.

Uansett hva man kommer frem til i slike tester, så kan vi i hvert fall fastslå at den som sitter bak rattet utgjør en himmelvid forskjell på driftsresultatet!

Uansett hva man kommer frem til i slike tester, så kan vi i hvert fall fastslå at den som sitter bak rattet utgjør en himmelvid forskjell på driftsresultatet!

Transportkompetanse i Haugesund kurser bedrifter og sjåfører i optimal bilbruk. Vi har fått følgende kommentar på vår sammenligningstest fra daglig leder Svein Ove Vetrhus.

- Det er mange faktorer som gjelder for å oppnå optimal drift av en lastebil.

Riktig valg av kjøretøy og motor etter hvilken type kjøring bilen skal gå på, riktig valg av henger/semi, dette er noen av mange elementer man må ta hensyn til.

Videre ser jeg at det ved flere anledninger er feil hjulstillinger på både bil og slep, noe som utgjør store kostnader både på dekk og drivstoff. Jeg mener at dette er noe bileier bør kontrollere selv på rimelig nye kjøretøy.

Men som dere selv har oppsummert er det uten tvil sjåførene og sjåførens kunnskap som betyr mest. Og jo større motor, jo større krav stilles det til sjåførens kunnskap. Derfor er opplæring i sammenheng med nybilleveranse svært viktig for den totale driften av bilen.

Når det gjelder TransportMagasinets test vil det alltid kunne stilles spørsmål om alle forutsetninger er like. Det skal svært mye til for å få det til. Men jeg mener at vi må kunne stole på dagens teknologi og derfor mener jeg at bilen måleutstyr bør være retningsgivende. 

En stor motor, gjerne V8, vil ofte forvente noe mer mat enn en rekkesekser.

Det vil kreve mer av de ulike motorfabrikkene å bygge en så effektiv V8 som en stor rekkesekser. Derfor ser vi at de fleste fabrikantene nå går over til rekkesekser.

Jeg mener det er den beste løsningen, både miljømessig og drivstoffmessig.

Dette ser vi også med sammenlikningen dere nevner med Volvo 610 og 700.

En god løsning

Min klare mening er derfor at valg av utstyr etter hva type kjøring du har er viktig for driftsøkonomien på bilen. Derfor mener jeg at en 480 med totalvekt på snitt ca 35-45 tonn er en god løsning. Kjørerutene i denne testen forteller oss også det samme.

Det er få typer kjøring som helt og fullt ut krever de største motoralternativene som leveres i dag. Videre mener jeg at denne testen nok en gang viser at i overskuelig fremtid vil sjåførene være den viktigste brikken for en optimal utnyttelse av bilen.

Derfor bør transportørene og kjøpere av transport fokusere på opplæring og ikke minst en kvalitetssikret oppfølgning. Dette gjelder både bil/henger, sjåfør og administrasjon, mener altså Svein Ove Vetrhus.