Sjåføren i sentrum

Helt siden 1981 har MAN Nutzfahrzeuge tilbudt praktiske seminarer for lastebil- og bussjåfører. MAN ProfiDrive får nå også en plass innenfor etterutdanning i henhold til yrkessjåfør-direktivet.

Publisert Oppdatert

Sjåføren er nøkkelen til en sikker og effektiv gods- og persontransport på vei. Den mest moderne kjøretøyteknikken gjør liten nytte hvis sjåføren ikke behersker den fullt ut. Både grunnutdanning og videreutdanning av kvinner og menn bak rattet er av største betydning for økt sikkerhet og effektivitet.

Med dette som bakteppe var 40 MAN ProfiDrive-instruktører fra 16 land, deriblant Norge, nylig på en samling i det nye MAN Forum i München, forteller MAN i en pressemelding til tungt.no.

I tillegg til en generell gjennomgang av den omfattende sjåføropplæringen innenfor ProfiDrive diskuterte instruktørene også inngående dagens mest aktuelle bransjetema, nemlig EUs yrkessjåførdirektiv, som også Norge er forpliktet til å følge.

Yrkessjåførdirektivet tar ikke bare for seg grunnutdanningen for nye sjåfører, men har også bestemmelser om videreutdanning av yrkessjåfører. Direktivet foreskriver at alle yrkessjåfører må gjennomgå en 35 timers videreutdanning hvert femte år, fordelt på fem moduler på hver sju timer. En yrkessjåfør som ikke har tatt den nødvendige videreutdanningen innen aktuelle tidsfrister, men som likevel fortsetter å kjøre lastebil eller buss i ordinær trafikk, kan regne med høye bøter. Det er antydet 5.000 euro for sjåfører og hele 20.000 euro for bileiere som sysselsetter sjåfører uten nødvendig utdanning.

Yrkessjåførdirektivet er for lengst trådt i kraft når det gjelder grunnutdanningen av nye yrkessjåfører, siden september 2008 for buss og september i år for lastebil. Innføringen av direktivet når det gjelder etterutdanning har foreløpig ikke fått sin endelige utforming i Norge, men slik etterutdanning er ventet å bli fases inn fra 2011 for buss og 2012 for lastebil. Tidspunktet for når lovpålagt etterutdanning skal være utført for den enkelte, er avhengig av utløpsdato for førerkortet. Når alle yrkessjåfører har kommet inn i systemet med etterutdanning senest i 2016, vil etterutdanningen deretter følge fornyelse av førerkortet, som etter den nye ordningen har gyldighet i fem år, mot tidligere ti.

MANs eget program for sjåføropplæring, ProfiDrive, er i utgangspunktet bygd slik opp at den tilfredsstiller kravene til videreutdanning innenfor yrkessjåførdirektivet. Det tar imidlertid noe tid å implementere dette alle steder. I Tyskland har 2.300 yrkessjåfører fått sin lovpålagte etterutdanning siden begynnelsen av 2009. Her i landet er MAN nå i en fase hvor man vurderer hvordan dette skal gripes an. Her er man også avhengig av å vite hvordan innføringen av yrkessjåførdirektivet blir, ettersom dette ikke er godkjent i Norge foreløpig. Dette innebærer at læreplanene heller ikke er klare.

Samfunnsøkonomisk viktig

En sterk økonomi er avhengig av en friksjonsfritt fungerende mobilitet. Matvareforretningene får sine leveranser av frukt "just in time". Aviser skal være ute hos leserne tidlig om morgenen. Logistikkspesialister sender hundretusener av pakker i alle retninger hver eneste dag. Rutebusser vever et tett nett av kommunikasjoner mellom landdistrikter og byer og i byene. Trafikken kommer til å øke i fremtiden, samtidig som energiressursene er begrensede. Det gjelder altså å organisere all slags transport så effektivt som mulig, også med tanke på å skåne miljøet best mulig. Som en av verdens ledende produsenter av nyttekjøretøyer ønsker MAN å gi et vesentlig bidrag til en kontinuerlig økning av transporteffektiviteten. Dette kaller man konsekvent effektivitet. Et viktig element i dette er MAN ProfiDrive.

Bildet: 40 MAN ProfiDrive-instruktører fra 16 land, deriblant Norge, var nylig på en samling for oppdatering av kunnskaper i det nye MAN Forum i München.