Sjåførenes Krav avdeling nord

Lørdag 14. mai ble Sjåførenes Krav avdeling nord etablert i Narvik.

Per Einar Eilertsen fra SB transport ble enstemmig valgt som leder for avdeling nord.

Per Einar Eilertsen fra SB transport ble enstemmig valgt som leder for avdeling nord.

Publisert Oppdatert

Årets foreløpig varmeste dag kombinert med konfirmasjoner hindret nok en del fra å komme, men 25 fremmøtte og et titalls biler stilte opp på Fagernesterminalen. Leder for Sjåførenes Krav, Stig Fjeldstad var på plass for å møte medlemmene i nord velkommen. Engasjementet er utvilsomt stort og en avdeling her i nord har lenge vært ønsket.

- Et slikt brennende engasjement og genuin interesse for bransjen, kan vi være misunnelig på ellers i landet, kommenterer Stig Fjeldstad.

Etter å ha presentert Sjåførenes Krav for nordlendingene sitter Fjeldstad igjen med inntrykket av at de samme sakene er like aktuelle her. Vintervedlikeholdet er sentralt i debatten og et poeng som ble løftet fram var vegmeldingstjenesten 175, som ikke ser ut til å fungere.

Høringsinstans

En ledergruppe er blitt dannet og skal ledes av Per-Einar Eilertsen fra SB Transport, som forøvrig ble enstemmig valgt inn. Med i ledergruppa er også Marlene Carete Dalbu, Tommy Mathisen, Kenneth Gabrielsen, Rune Nilsen, Rolf Ludviksen, Kim Engdahl Pedersen og Frank Bjørsvik Høyvik. Med bakgrunn i siste års problemer med elendig vintervedlikehold, og nordnorske veiers tilstand, mener gruppa det er nødvendig å komme på banen i forhold til myndigheter. De vil etablere seg som en høringsinstans.

Trafikkfarlig

Eilertsen forteller til tungt.no at de siste vintrene nordpå har bydd på utfordringer for entreprenører som utfører vedlikehold. Men at lista må legges høyere, er det liten tvil om. På flere strekninger har brøyting, strøing eller skraping vært tidvis så dårlig utført at det har vært trafikkfarlig å ferdes på veiene.

- Entreprenørene gjør ikke jobben sin, men vi må gjøre vår, uansett forhold på veien, minner han om.

Han retter også en pekefinger mot vegmeldingstjenesten 175.

- Som sjåfører langs veiene kunne vi like godt ringt frøken ur i stedet for 175, effekten ville vært den samme, kommenterer Eilertsen.

På agendaen står Transportplan Nordland (ute til høring nå), døgnhvileplasser, etterslep, veiutbygging, ras, fjelloverganger, skader og slitasje. Per-Einar Eilertsen appellerer til bransjen i nord og tar gjerne imot innspill og hjelp til det de nå skal sette i gang med.