Sjåførenes Krav er stiftet

Sist helg ble det avholdt årsmøte i den ferske organisasjonen Sjåførenes Krav. Nå er styret på plass, og vedtekter og handlingsplan vedtatt.

Styret foran fra venstre:

2. Vara: Janicke Rakland., styreleder Stig Fjeldstad, sekretær Renate Skår og kasserer: Laila Furebotn.

Bak fra venstre:

1. Vara Harald Hereid, nestleder Gunnar Nordvik og styremedlem Kjell Arne Gjerden.

Styret foran fra venstre: 2. Vara: Janicke Rakland., styreleder Stig Fjeldstad, sekretær Renate Skår og kasserer: Laila Furebotn. Bak fra venstre: 1. Vara Harald Hereid, nestleder Gunnar Nordvik og styremedlem Kjell Arne Gjerden.

Publisert Oppdatert

26 mennesker med bakgrunn i transportbransjen møttes lørdag 5. mars i Bergen for å få organisasjonen inn i ordnede former.

Det som startet som en facebook-gruppe av en frustrert yrkessjåfør i vinter, har vokst seg stadig større og Sjåførenes Krav er nå en offisiell organisasjon.

Initiativtaker Stig Fjeldstad ble ikke uventet valgt til leder og med seg i styret har han flinke folk med blant annet solid erfaring fra organisasjonslivet.

I forbindelse med møtet i Bergen ble også egen hjemmeside lansert.

Her kan man finne informasjon om vedtekter, videre planer og hvem som er med.

- Vi hadde et konstruktivt møte der både Norges Lastebileier Forbund sin representant i Hordaland og Norsk Transportarbeiderforbund møtte opp på eget initiativ og søkte samarbeid. Det syns vi var veldig gledelig, forteller Stig Fjeldstad.

Han gjentar at denne organisasjonen er tiltenkt rollen som pådriver overfor allerede eksisterende organisasjoner og myndigheter. Sjåførenes Krav vil altså ikke være en ny og "konkurrerende" sjåførorganisasjon.

Ifølge handlingsplanen vil Sjåførenes Krav arbeide for å forbedre og ivareta yrkessjåførenes arbeidsmiljø langs norske veier.

De vil jobbe opp mot myndigheter og søke støtte hos organisasjoner og fagmiljø og arbeide for at Sjåførenes Krav skal være representert i arbeidsfora og utvalg som arbeider med saker som vedkommer dem.

Sjåførene kjenner best hvor skoen trykker og har nå fått et talerør, mener Fjeldstad

På hjemmesidene skriver de videre at Sjåførenes Krav skal være pådriver i debatten rundt vegutbygging og vegvedlikehold, med et sterkt fokus på vintervedlikehold:

  • Videre vil vi jobbe aktivt for en betydelig utbygging og tilrettelegging av hvileplasser for avvikling av kjøre og hviletids bestemmelsene.
  • Vi vil ha flere kjettingplasser og mer informasjon om kjøreforhold og vegens beskaffenhet på vanskelige vegstrekninger.
  • Vi vil kreve en betydelig forbedring av sanitærforholdene langs norske veier.
  • Sjåførenes Krav vil arbeide for at det stilles større krav til utstyr og dekk samt økonomiske garantier til berging og ansvar for sjåføren i utenlandske transport selskap som opererer i Norge.
  • Sjåførenes Krav vil jobbe med holdningsskapende arbeid både i egne rekker og og eksternt. Trafikksikkerhet er viktig for Sjåførenes Krav. Vi vil være en pådriver for ytterligere utbygging av midtdelere.
  • Sjåførenes Krav skal være en landsdekkende organisasjon. Vi vil prioritere arbeidet med og opprette fylkes kontakter i alle landets fylker. Dette skal være forstadiet til utviklingen av lokallag.
  • Sjåførenes Krav har sitt utspring og vil jobbe spesielt opp mot tungtrafikken i Norge.
  • Andre yrkesgrupper innen næringen med initiativ, ønskes velkommen i Sjåførenes Krav.
  • Sjåførenes Krav skal være en inkluderende organisasjon som vil stå for positive holdninger.

Nå vil organisasjonen jobbe videre for å få fotfeste i alle landets fylker. Så langt har Stig Fjeldstad opplevd en medvind han ikke hadde drømt om.