Sjåførenes Krav i medvind

Yrkessjåfør Stig Fjeldstad startet tidligere i vinter en gruppe han kalte Sjåførenes Krav på Facebook. Nå nærmer medlemstallet seg 4000 og om noen uker er det valg av styre.

Publisert Oppdatert

At nettmediene har makt, skal man ikke lenger enn til Egypt for å skjønne, etter at en internettbasert revolusjon spredte seg som ild i tørt gress og førte til store endringer i landet.

Nettmedienes makt ble vist for all verden og lot seg ikke stanse. Stig Fjeldstad har merket trykket han også.

Nå er vedtektene klare (se egen link her ) og 5. mars skal det velges styre på en samling i Bergen.

- Responsen har vært overveldende, sier Fjeldstad. Målet er å få til en organisasjon som skal fungere som drahjelp og støtte for allerede eksisterende organisasjoner, både på sjåførsiden og bileiersiden.

Det som startet som en protest mot dårlig veivedlikehold, ser ut til å bli mye mer.

- Vi oppfordrer alle medlemmene til å forbli organisert der de er. Vi skal bare være en støttespiller og et talerør overfor organisasjonene og myndigheter, sier han.

- Vi skal sette sikkerhet og holdninger på kartet. Vi skal være en organisasjon som alle kan føle seg hjemme i, både yrkessjåfører og andre veifarende som vil bidra til å bedre samspillet på veien.

Vi skal legge press på de andre organisasjonene slik at de må på banen i langt større grad enn de har vært til nå og vi vil gå i konstruktiv dialog med myndighetene.

Allerede nå er det mange store møter på gang og vi har mange tunge aktører i ryggen, forteller han.

Styret som velges 5. mars blir i første omgang sittende i et år, og vil trolig bli dominert av Vestlandet. Dette som følge av at organisasjonen ikke har noen økonomi enda.

Fjeldstad ser behovet for et landsdekkende styre, i og med at sjåfører over hele landet er engasjert i dette, og tror valget om et år vil se ganske annerledes ut.

Holdningsskapende arbeid fra sjåførene selv er trolig det beste virkemiddelet for et bedre og tryggere trafikkbilde. Og en langt mer effektiv omdømmebygging for bransjen enn vi har sett hittil.