Sjåfører skal slippe draps-stempel

Lederen i justiskomiteen, Anne Marit Bjørnflaten, vil endre straffeloven slik at sjåfører ved enkelte dødsulykker skal unngå å få drapsmann-stempel.

Publisert Oppdatert

Bjørnflaten trekker spesielt frem tragiske familiehistorier, der kanskje et familiemedlem mister livet. - Det å måtte leve med at en har tatt livet til ungen sin, eller en kjæreste er så vanskelig i seg selv, at det å få en dom i tillegg ikke har noen forebyggende effekt, sier hun.

Bjørnflaten nevner også saken om Ola Sandøy, som vi har fulgt nøye, både gjennom TransportMagasinet og her på tungt.no

- Vi vil fjerne begrepet "drap" fra slike dommer og gi signaler til politiet om at færre slike saker skal ende i retten. Påtalemakta må vurdere å droppe rettsak og heller reagere med straffebortfall når det er sterke mennesklige hensyn som ligger til grunn, sier hun.

Tungt kjenner til at det allerede i 2002 ble foreslått en liknende endring i straffeloven. Dengang ble det foreslått at det først ved grov uaktsomhet, som f.eks kjøring i ruset tilstand, at man skal kunne straffes for uaktsomt drap. I dag er vanlig uaktsomhet nok.

I gjennomsnitt fem ganger i året blir vogntogsjåfører tiltalt for uaktsomt drap etter ulykker de er involvert i. I Norge er over 400 personer dømt for uaktsomt drap siden 1998. De fleste tilfeller er trafikkulykker, og straffen er stort sett betinget eller ubetinget fengsel.