Sjåførmøte på tinget

Lastebilsjåfør Sven Ottar Borgen, som vi blant annet stiftet bekjentskap med i forbindelse at han tok opp problematikken med elendige toalettforhold for veifarende, engasjerer seg fortsatt for å bedre sjåførenes arbeidsvilkår.

Publisert Oppdatert

Nå har Borgen rettet oppmerksomheten mot å få endret ordlyden i Arbeidsmiljøloven til at "sjåføren har veien som arbeidsplass og lastebilen som arbeidsredskap". I dag defineres i følge Borgen lastebilen som arbeidsplassen. Dette medfører at sjåfører ikke har samme arbeidsvern som de fleste andre yrkesgrupper.

Med dette som utgangspunkt, tok Sven Ottar Borgen initiativet til et møte mellom sjåførforeninger, bileeiere og politikere. Fra førerhytta på lastebilen han kjører Norge rundt i, ringte han personer hos de forskjellige sjåførorganisasjonene, Norges Lastebileier-forbund og politikere som sitter i Arbeids- og sosialkomiteen, og Transport- og kommunikasjonskomiteen. Resultatet ble at politikerne ønsket å møte representantene fra lastebilbransjen på Stortingen.

Ingen sjåførforeninger

Til møte på Stortinget stilte representanter fra NLF, NAF, Th. Liens Turistbusser, Terje Tandberg Transport, Nettbuss, pressen og selvfølgelig Sven Ottar Borgen. Det var ingen representanter fra sjåførforeningene som tok seg bryet med å møte opp. Noe som politikerne også la merke til og oppfattet som litt merkelig, da de mente disse absolutt burde vært tilstede.

Etter en presentasjonsrunde rundt bordet, la de forskjellige representantene fra transportbransjen frem sine synspunkter. Politikerne lyttet til det som ble presentert og noterte flittig. De kunne selvfølgelig ikke love noen endring i ordlyden der og da, men de lovte å ta de fremlagte forslagene med tilbake til de respektive komiteene.