Sjekk lufttrykket!

71 % av Europas bilister kjører med for lavt lufttrykk i dekkene. Vi sløser bort 2000 millioner liter drivstoff i året og produserer 4,8 millioner tonn unødig CO2.

Publisert Oppdatert

Dekkprodusenten Bridgestone har sjekket tilstanden på 38.000 biler i ni europeiske land i 2010. Resultatene viser at 71% av bilistene kjører med for lavt lufttrykk i dekkene.

De 38 000 dekkontrollene ble gjennomført av Bridgestone på kjøpesentre og offentlige parkeringsplasser som et ledd i selskapets sikkerhetskampanje.

Analysene av disse testresultatene viser at 7,5% av bilistene kjører med alt for lavt lufttrykk (minst 0,5 bar under anbefalt trykk) og at 0,5% av bilistene setter sin egen sikkerhet i fare ved å kjøre med minst 0,75 bar under anbefalt trykk.

Nesten 12% av dekkene var også slitt ned til under minimumsgrensen på 1,6 mm mønsterdybde, mens rundt 2% av de inspiserte dekkene både var sterkt slitt og hadde alt for lite luft.

Lavt lufttrykk øker som kjent dekkets rullemotstand.

Resultatene tyder på at mange bilister ikke er klar over at et dekk mister trykket naturlig over tid, som en ballong, og at kjøring på feil trykk ikke bare er farlig, men også sløsing med drivstoff.

Dette er fordi lufttrykket sterkt påvirker dekkets rullemotstand, som i seg selv er en viktig faktor for kjøretøyets drivstofforbruk. Avhengig av type vei og kjørestil, utgjør rullemotstand 18% til 26% av den totale energien i et kjøretøy. Lavt dekktrykk som øker rullemotstand har derfor en direkte effekt på bilens drivstofforbruk og utslipp.

Kjøring med lavt lufttrykk og utilstrekkelig mønsterdybde er dobbelt farlig. Tap av kjøreegenskaper stiger kraftig ettersom dekktrykk reduseres. Lavt dekktrykk har også en svært negativ effekt på dekkets holdbarhet, på grunn av varmgang.

Dekk som er slitt ned til under lovlig mønsterdybde representerer en umiddelbar sikkerhetsrisiko, fordi en bil som kjører på dekk med mønsterdybde under 1,6 mm øker risikoen for vannplaning med opptil 40%.