Sjekk riktig dato

Det hersker stadig forvirring rundt dato for når etterutdanning skal gjennomføres, selv om det nå er over to år siden kravet ble innført.

Publisert Oppdatert

Fristen for når du skal gjennomføre etterutdanning tar utgangspunkt i utløpsdatoen for førerretten i de tunge klassene på det førerkortet du hadde da forskriften ble innført. 10.09.2008 for buss og 10.09.2009 for lastebil.

Dersom du har gjort endinger på førerkortet etter 10. september 2008/2009, eller av ulike årsaker ikke innehadde gyldig førerrett når forskriften trådde i kraft, og av den grunn er usikker på når du må ta etterutdanning, kontakt en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner, eller ring 02030 og tast 2 for førerkort.

Informasjon

For de som har ervervet førerrett i klasse C1, C1E, C eller CE for første gang etter 10.09.2009 eller D1, D1E, D eller DE for første gang etter 10.09.2008 må uansett hvilket land de kommer fra kunne vise frem et yrkessjåførbevis eller ha kode 95 på sitt førerkort. 

Har de ikke det så innehar de ikke yrkessjåførkompetanse.

Se også på vegvesenets sider her for mer informasjon.