" Sjokkregning til bilistene"

Publisert Oppdatert

Nestleder i Frp og leder av Samfredselskomiteen på Stortinget Per Sandberg sier regjeringens forslag til statsbudsjettet for neste år gir en rekordregning til bilistene.

- Statens bidrag til nye veger øker med 10 prosent, men bidraget fra bilistene gjennom bompenger blir økt med 20 prosent. Det er uholdbart.

- Neste år vil staten hente inn 6 milliarder kroner i bompenger fra bilistene. Det er ny rekord. Samtidig går over 2 milliarder av bompengene til kollektivformål.

- Bilistene betaler altså for bussen de ikke bruker. Det er uholdbart. Det er tydelig at dette er baksiden av den såkalte satsingen på samferdsel fra regjeringen.

- Statsministeren lovet å satse titalls nye milliarder på vei, mens han i statsbudsjettet legger frem forslag om å øke investeringene vil veg med kun 1,6 milliardene. Jeg er glad for økningen, men rekordsatsingen som Jens Stoltenberg lovet er avlyst, konstaterer Sandberg.

Statsbudsjettet innebærer for første gang at investeringsrammene i Nasjonal Transportplan oppfylles.

- Den såkalte satsingen fra regjeringen medfører at vi når målene som er satt, men dette er ingen ekstra satsing. Pris- og kostnadsveksten gjør at milliardene fort spises opp.

Sandberg mener den forventede nedkonjunkturen gjør at satsingen på samferdselssektoren kunne vært økt betydelig.

- Det er nå rom for å satse langt mer enn det regjeringen legger opp til. FrP har tidligere fremmet forslag om en økning i de årlige bevilgningene på 7,5 milliarder kroner. Det er det rom i for i dagens økonomi, sier han.