Skader sjåførenes helse og gjør veien mer utrygg

Sjåførsjekken viser at bare halvparten av sjåførene oppgir at de har en bedriftshelsetjeneste. De andre sier at de ikke har det, eller at de ikke vet. Arbeidsmiljøloven gjør det klart at risikobransjer skal ha bedriftshelsetjeneste.

Publisert Oppdatert

To undersøkelser er lagt til grunn for disse funnene; "Sjåførsjekken" og "En arbeidsdag å leve med 2011", den delen som gjelder gods, stress og helse.

Nye undersøkelser viser at mange lastebilsjåfører har for lange arbeidsdager og høyt arbeidspress, de spiser for få måltider om dagen og trener svært lite. Sjåførsjekken er utført av Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke (LHL) i samarbeid med Yrkestrafikkforbundet (YTF). Helseundersøkelse av sykepleier, kombinert med intervju av et tilfeldig utvalg sjåfører gjør denne undersøkelsen ekstra aktuell. Undersøkelsen omfatter 372 sjåfører, og ble finansiert med midler fra ExtraStiftelsen.

Skremt

Sykepleier Arnt Helge Dalelv gjennomførte undersøkelsen Sjåførsjekken sammen med Jan Jacobsen for LHL. Han er skremt over at hele 80 prosent av de undersøkte sjåførene har økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Ikke overrasket

Jan Jacobsen, Sektoransvarlig for gods i Yrkestrafikkforbundet, sier til tungt.no at han godt vet hvordan det er med manglende rasteplasser og steder for å spise. Så selv om dette ikke kommer som noen nyhet for folk i bransjen, synes han det er greit å få det bekreftet med håndfaste tall. Han øyner også et håp om at beslutningstakere kan bli mer oppmerksomme på problematikken i kjølvannet av slike funn.

- Tallene viser jo at mange sjåfører jobber svært lange uker og da brenner man jo på en måte lyset i begge ender, kommenterer han.

Han er ikke overrasket over funnene i disse undersøkelsene, men mener det er viktig å få det ned på papiret. Han håper også at sjåførene legger merke til funnene og at de er oppmerksomme på disse tingene.

- Poenget er ikke å fortelle sjåførene hvordan de skal spise eller kjøre, men undersøkelsen viser i hvert fall hvordan ståa er, forklarer han.

Her er hovedfunnene etter undersøkelsene:

Sjåførsjekken viste at

 • 60 prosent av sjåførene jobbet 57 timer eller mer i uka
 • Tre fjerdedeler trente mindre enn en gang i uka
 • Halvparten røyker
 • Over 40 prosent spiser bare et eller to måltider om dagen.
 • 80 prosent økt risiko for hjerte- og karsykdommer bedømt ut fra livvidden
 • Over halvparten har betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdommer ut fra BMI
 • Målinger av kolesterol, blodsukker og blodtrykk underbygger dette bildet
 • Lange arbeidsdager og slitenhet i jobben gir økt fare for trafikkuhell, viser denne undersøkelsen.

"En arbeidsdag å leve med 2011" viste at:

 • 48 prosent oppgir at de ikke har fast oppsatte arbeidsplaner
 • Halvparten har ikke en forutsigbar arbeidsdag
 • 54 prosent jobber regelmessig mer enn 13 timers arbeidsdag
 • 56 prosent opplever press på leveringstider
 • To av tre bryter fartsgrensene på grunn av dette presset
 • 40 prosent bryter bestemmelsene for kjøre- og hviletid på grunn av dette presset
 • En av tre oppgir helseplager på grunn av jobben

Ta det på alvor!

Leder i LHL, Frode Jahren, mener at myndighetene nå må ta på alvor den helserisiko disse sjåførenes utsettes for, og gjøre tiltak for forbedringer. Særlig viktig er dette i og med at sjåførenes helse også kan føre til trafikkfarlige situasjoner.