Oppsiktsvekkende fra Vegdirektoratet:

Skal ikke gi gebyr for manglende vinterdekk!

Fra 1. januar ble det krav om vinterdekk også på løftbare aksler og på tilhengere. Men Vegdirektoratet har bestemt at det ikke skal gis gebyr hvis man blir stoppet der de har definert at det ikke er krevende å kjøre!

Fra nyttår ble det krav til vinterdekk på løftbare aksler og aksler på tilhengere, men i følge et notat fra Vegdirektoratet kan noen få gebyr og andre ikke, avhengig av hvor de blir kontrollert.

Fra nyttår ble det krav til vinterdekk på løftbare aksler og aksler på tilhengere, men i følge et notat fra Vegdirektoratet kan noen få gebyr og andre ikke, avhengig av hvor de blir kontrollert.

Publisert Oppdatert
Blir man stoppet på slikt føre uten vinterdekk så slipper man gebyr hvis man er i det Vegdirektoratet definerer som ikke krevende områder. Er man derimot i krevende områder vanker det gebyr på 750 kroner pr. manglende vinterdekk. Skal det være slik?

Blir man stoppet på slikt føre uten vinterdekk så slipper man gebyr hvis man er i det Vegdirektoratet definerer som ikke krevende områder. Er man derimot i krevende områder vanker det gebyr på 750 kroner pr. manglende vinterdekk. Skal det være slik?

I et notat fra Vegdirektoratet deles Norge inn i to soner. Det som er merket mørkest på kartet er definert som krevende strekninger, mens resten er ikke krevende. I følge notatet skal det ikke ilegges gebyr for manglende vinterdekk på hengerhjul og løftbare aksler der det er merket ikke krevende.

I et notat fra Vegdirektoratet deles Norge inn i to soner. Det som er merket mørkest på kartet er definert som krevende strekninger, mens resten er ikke krevende. I følge notatet skal det ikke ilegges gebyr for manglende vinterdekk på hengerhjul og løftbare aksler der det er merket ikke krevende.

Mange tar til orde for å benytte hjullås for å stoppe lastebiler uten korrekt dekkutrustning.

Mange tar til orde for å benytte hjullås for å stoppe lastebiler uten korrekt dekkutrustning.

-At noen får gebyr for manglende vinterdekk, mens andre slipper avhengig av hvor i landet man blir kontrollert, blir omtrent som å slippe bilbeltegebyr på de strekningene det er mindre fare for ulykker, sier Ronny Lindesteg i Statens vegvesen.

-At noen får gebyr for manglende vinterdekk, mens andre slipper avhengig av hvor i landet man blir kontrollert, blir omtrent som å slippe bilbeltegebyr på de strekningene det er mindre fare for ulykker, sier Ronny Lindesteg i Statens vegvesen.

-Dette var vi ikke kjent med. Vi kommer til å ta kontakt med Vegdirektoratet for å presisere at alle vogntog skal ha gebyr hvis de ikke har vinterdekk og ikke er omfattet av unntaket, sier Bård Hoksrud til TransportMagasinet. Her fotografert i forbindelse med åpningen av en ny døgnhvileplass.

-Dette var vi ikke kjent med. Vi kommer til å ta kontakt med Vegdirektoratet for å presisere at alle vogntog skal ha gebyr hvis de ikke har vinterdekk og ikke er omfattet av unntaket, sier Bård Hoksrud til TransportMagasinet. Her fotografert i forbindelse med åpningen av en ny døgnhvileplass.

Politikere, media og den vanlige nordmann pustet lettet ut da det ble kjent at Samferdselsdepartementet innført krav til vinterdekk, også på hengere og løftbare aksler, fra nyttår. De nye reglene ble fulgt opp med utvidet kontrollvirksomhet, som også fikk stor oppmerksomhet. Nå kan det se ut som om det var nettopp hensikten – å få oppmerksomhet altså. Det viser seg nemlig at det skal svært mye til før man får en reaksjon for manglende vinterdekk, på løftbare aksler og hengeraksler. 

Internt notat

I et notat vi har fått tilgang til, sendt ut til Statens vegvesens kontrollstasjoner har nemlig Vegdirektoratet definert hvor det er krevende vei og hvor det er ikke krevende vei. Det framgår av et kart over Norge, der sonene er delt inn i rødt og ikke rødt. Blir et vogntog kontrollert der det er rød sone vanker det gebyr på 750 kroner pr. manglende vinterdekk på henger eller løftbar aksel, blir man stoppet i hvit sone skal det ikke gis gebyrer. Der skal man i stedet informere om at det neste sesong gis gebyrer.

Er dette i det hele tatt lovlig praksis?

 I notatet står følgende å lese:

«Dersom sjåføren kjører på en strekning som er klassifisert som «ikke-krevende», skal det ikke ilegges gebyr ved manglende bruk av vinterdekk på løftbare aksler og tilhenger, forutsatt at det ikke er vinterføre på vegen.

Velger transportøren å utføre transport på strekning som er klassifisert som «krevende», skal det reageres med gebyr i henhold til det utvidede kravet til vinterdekk. Det samme gjelder dersom transportøren kjører på en strekning som er klassifisert som «ikke-krevende» og som har vinterføre. Transportør som ikke oppfyller kravene til vinterdekk har da mulighet til å parkere og vente til føreforholdene ikke er krevende lenger.

På bakgrunn av deres tilbakemeldinger og Vegvesenets» barvegsstrategi», har vi presisert i et kart merket med røde soner hvor slike «krevende strekninger» er. Dette for å slippe skjønnsmessige vurderinger av hvor slike strekninger er».

Kartet

Ser vi på kartet i notat så er det svært mye av Norges langstrakte land som ikke defineres som krevende av Vegdirektoratet. Det gjelder stort sett hele den sørøstlige delen av Norge. Et område der det aller meste av utenlandske vogntog kommer inn i landet. Ellers er hele kyststripa opp til Nord-Trøndelag også av ikke krevende karakter i følge kartet.

Slik vi leser notatet betyr det at et vogntog som blir kontrollert i disse områdene slipper unna med å høre på informasjon om vinterdekk. Det blir ikke kjøreforbud, det blir ikke gebyrer, selv om vogntoget mangler de vinterdekkene som de nye reglene krever. Det vil si med mindre det er vinterføre der kontrollen utføres. Norges største grenseovergang, Svinesund i Østfold, tar i mot 2500 tunge kjøretøy i døgnet, og har i ca. 90 prosent av året barmark på veien. Kommer man inn der og mangler vinterdekk så skjer det med andre ord ingenting, selv om vogntoget er på vei til Vestlandet og skal over fjellet. Og har vogntoget først kommet seg over fjellet og blir kontrollert i for eksempel Bergen, så skal det reageres på samme måte, selv om alle vet at vogntoget skal tilbake over fjellet. Utrolig!

Mange dispensasjoner

Har man dekk som er omfattet av dispensasjon så skal man uansett ikke ha gebyr, vinterføre eller ikke. I dag står 21 vinterdekk foreløpig på Statens vegvesens dispensasjonsliste, og flere kan det bli. Nå skal det sies at i notatet presiseres det at regelen om at man skal ha tilstrekkelig veigrep gjelder uansett, og at man kan ilegge bruksforbud hvis så ikke er tilfelle. Men hva menes med at en transportør som ikke oppfyller krav til vinterdekk har mulighet til å parkere til føreforholdene ikke er krevende lengre? Er det frivillig?

Utfordrende

Vi tok kontakt med Ronny Lindesteg som er faggruppeleder for kontrollørene på Svinesund, Ørje og Taraldrud og spurte om vi hadde oppfattet dette korrekt?

-Er det barmark på våre kontrollplasser så skriver vi ikke ut gebyrer, men det er viktig ikke å blande sammen gebyrer med bruksforbudet. Vet vi at transportøren skal til for eksempel Bergen risikerer han bruksforbud hvis dekkene ikke er egnet på det føret han vil treffe på. Er det hvitt på bakken der vi kontrollerer må man også stå til det er barmark, sier Lindesteg til TransportMagasinet.

-Det virker jo som om det er litt utfordrende med de nye reglene og hvordan dette skal gjøres?

-Det blir slik når det har blitt som det har blitt. Politikerne ville innføre dette raskt, samtidig er det en rekke dekkdimensjoner som ikke kan leveres som vinterdekk. Her er det mange som skal tilfredsstilles. Men det gjelder bare denne sesongen. Neste vinter blir det noe helt annet, svarer han.

Vi finner det svært underlig å ha et kart som definerer hvor man risikerer gebyrer eller ikke. Det blir jo som å ilegge gebyr for manglende bruk av bilbelte i enkelte deler av landet, mens andre slipper fordi det er mindre farlig der. Og hva med prisnippet om like vilkår? Transportører, spesielt fra utlandet vet jo ikke noe om dette?

Ukjent for departementet

Vi tok kontakt med Samferdselsdepartementet og ba om en kommentar til notatet fra Vegdirektoratet, og praksisen de legger opp til. Statssekretær Bård Hoksrud svarer følgende, etter å ha lest saken og notatet.

-Vi var ikke kjent med den praksisen som TransportMagasinet tar opp. Men vi vet at det i en periode har vært noen utfordringer om å få oversikt over tilgjengeligheten for en del dekktyper i utlandet. Dette har gjort det utfordrende for SVV og håndheve/sanksjonere påbudet som trådte i kraft 01.01.15. Kartet og lempingen var fra Vegdirektoratet ment å kun gjelde denne sesongen for å sikre en mest mulig lik behandling. Siden dette nå tas opp som et problem, velger vi å ta kontakt med Vegdirektoratet og presisere at det vedtatte regelverket blir fulgt opp og at alle vogntog skal ilegges gebyr dersom de ikke har riktig dekk, og ikke er unntatt fra kravet til vinterdekk på grunn av manglende dekkdimensjoner, sier Bård Hoksrud, statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Dermed ser det ut til at kontrollørene må fram med gebyrheftet igjen.

Innfører krav til vinterdekk på tilhengere

Merking av vinterdekk - et spill for galleriet

Derfor forsvinner vitsen med å kontrollere lastebiler

Menigmann tror nok at det har blitt mye tryggere nå når vinterdekkreglene til tunge kjøretøy er innskjerpet, men det kan se ut til å være en falsk trygghet.

Menigmann tror nok at det har blitt mye tryggere nå når vinterdekkreglene til tunge kjøretøy er innskjerpet, men det kan se ut til å være en falsk trygghet.