Skal levere alkolås til Oslo Havn

Beslutningen om å installere alkolås i alle kjøretøy ble tatt med bakgrunn i å kvalitetssikre alle transporter i foretaket og anbud ble sendt ut i juni 2012. Nå har Fartskriver AS fått tilslaget om å installere ”Alcolock V3” alkolåser i over 30 kjøretøy som tjenestebiler, lastebiler og diverse maskiner.

Publisert Oppdatert

Oslo Havn KF valgte å installere alkolåser i sine kjøretøy som en del av sin internkontroll og HMS, som et forebyggende tiltak.

En alkolås benyttes til å avlegge en utåndingsprøve som analyseres og åpner kjøretøyets startsperre slik at sjåføren kan starte. Alkolåsen er innstilt på promillegrensen på 0,2, men vil varsle dersom man overstiger 0,12. Ved tilfelle av promille på over 0,2 blir kjøretøyet sperret for start i 20 minutter.

Alkolåsen vil måtte kalibreres årlig og varsler selv når tiden er inne for dette, dette for å sikre presisjon og kvalitet.

Fartskriver AS sitt tilbud ble foretrukket med bakgrunn i bl.a. brukeropplevelse og servicegrad. Selskapet har levert alkolås til bl.a. Statens Vegvesen sine kjøretøy siden 2008.