Skilt ved fødselen

Selv om alternative drivstoff egentlig ikke lenger er så alternative i Europa og verden forøvrig, er det altså først i den senere tid at det kan sies å bli utbredt her hjemme. Tanken er født, nå kommer skiltene.

Publisert Oppdatert

To alternative drivstoff fikk fra 1. juli nye skilt. Såkalt autogass (LPG) og naturgass (CNG) blir mer og mer vanlig å bruke. De nye skiltsymbolene skal gjøre det enklere for de vegfarende å finne fram til egne anlegg for påfylling av disse drivstoffene.

De nye skiltsymbolene kan brukes for å vise veg til egne anlegg som tilbyr denne typen drivstoff og som ikke ligger i tilknytning til bensinstasjoner. Internasjonalt er denne typen skiltbruk på vei inn, og Norge er et av foregangslandene når det gjelder innføring av disse symbolene.

I Norge kjører over 100 bybusser rundt på naturgass mens autogass allerede selges til bilister på mer enn 90 salgssteder, ifølge Teknisk Ukeblad.

Autogass er verdens tredje mest utbredte drivstoff, etter bensin og diesel.