Skilting må til for å hindre gps-feil

Statens Vegvesen må skilte bedre slik at utlendingene ikke lures av GPS-en til å kjøre veger de ikke bør kjøre, hevder NLF.

Publisert Oppdatert

NLF Hedmark og Oppland har sendt brev til Statens Vegvesen i Region Øst, der de forteller at enkle grep kan bidra til å unngå feilkjøring og viser til at Vegdirektratet har laget en anbefalt skiltløsning som skal forhindre at ukjente vogntog kjører seg fast.