Skjellfoss bru stengt for tungtransport

Nå er Skjellfoss bru på riksveg 120 stengt for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn. Samtidig blir tillatt aksellast på brua satt ned fra 10 til 8 tonn. Dette skyldes at brua må utbedres for å tåle tyngre kjøretøy. Omkjøring vil bli skiltet.

Publisert Oppdatert

- Undersøkelser som er gjort, viser at bruas tilstand ikke tilfredsstiller kravene til aksellast over 8 tonn, sier Ove Solheim, leder for bruseksjonen i Statens vegvesen Region øst. - Derfor setter vi den ned inntil vi får utført strakstiltak for å sikre at brua kan tillates for de opprinnelige vektklassene. Dette er relativt enkle tiltak i forhold til en full ombygging eller nybygging. Arbeidene forventes å være ferdig i løpet av høsten 2009 og da vil alt være tilbake til normalen igjen mens utredningen pågår, sier Solheim.

Endringene på Skjellfoss bru blir varslet med trafikk- og informasjonsskilt. For sørgående trafikk settes det opp forvarsling i form av infoskilt på rv. 120 like nord for Ringvoll og for nordgående trafikk skiltes det ved Mosseporten. Omkjøringsveg for biler med aksellast over 8 tonn og totalvekt over 32 tonn vil være via Såner (E6/rv.151).