Skjemavelde koster 60 milliarder

Publisert Oppdatert

Offentlig byråkrati koster næringslivet rundt 60 milliarder kroner hvert år, skriver bygg.no.

Prosjektet «Et enklere Norge» har prøvd å tallfeste hvor mye det offentlige byråkratiet koster næringslivet.

2,6 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt går med til utfylling av skjemaer og håndtering av byråkrati, viser utregningene. Det utgjorde 57 milliarder kroner i 2007, og har steget ytterligere i dag, skriver Bergens Tidende. Da er kun administrasjonsutgifter tatt med, ikke gebyrer og skatt.

- Politikerne bør nå redusere antallet regler og omfanget av reglene, mener Petter H. Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Han synes de folkevalgte på Stortinget tar for lite hensyn til hvordan regelverket skal praktiseres når de vedtar nye lover og forskrifter.

- De har en jobb å gjøre med å rydde opp i byråkratiet. Det er en jungel av regelverk og tilsyn som garantert kan forenkles, sier Brubakk.