Skjerper regler for innbytte til norsk førerkort

Alle med førerkort fra land utenfor EØS må merke seg 1. oktober. Fra da gjelder nye regler for innbytte til norsk førerkort. Statens vegvesen minner om at de som ikke søker om å bytte før 1. oktober, må ta nesten hele den norske føreropplæringen.

Publisert Oppdatert

Fra 1. oktober er det kun førerkort fra elleve land utenfor EØS som gir rett til innbytte til norsk førerkort. I dag kommer nærmere 40 land inn under dette regelverket.

Personer fra land utenfor EØS som ikke er blant de elleve landene må etter 1. oktober ta nesten hele den norske føreropplæringen for å få seg et norsk førerkort.

Viktig bidrag til trafikksikkerheten

- Bakgrunnen for de innskjerpede reglene er trafikksikkerhet, sier Jan Edvard Isachsen i Statens vegvesen.

- Trafikkopplæringen i disse landene holder ikke norsk nivå. Dette synes å gjenspeile seg i ulykkesstatistikken som ligger klart høyere enn Norge. I tillegg vet vi at det er mange falske førerkort i omløp og det er vanskelig å få bekreftet at førerkortet er ekte fra landenes myndigheter.

Derfor er dette en etterlengtet innskjerping av regelverket som et ledd i å bedre trafikksikkerheten i Norge, fortsetter Isachsen.