Skuffet over midtdelere

Publisert Oppdatert

Regjeringen foreslår å utbedre 30 kilometer av det eksisterende vegnettet med midtrekkverk. Skuffende lite, mener aksjonen «Nei til frontkollisjoner».

- Vi heiset flagget til topps, men så tok vi det ned igjen, sier administrerende kontakt Per-Kaare Holdal i «Nei til frontkollisjoner». I forslaget til statsbudsjett ligger det at regjeringen skal bruke 930 millioner statlige kroner på tiltak mot ulykker, nesten dobbelt så mye som i fjor. Av de 21 større strekningene som skal åpnes, får vi 69 kilometer med fysisk adskilte, firefelts veier. I alt går regjeringen inn for å utruste 100 kilometer med midtrekkverk neste år, men det er eksisterende og nye veier til sammen.

Når det gjelder de eksisterende veiene, så skal 30 kilometer utrustes med midtrekkverk.

- Tidligere lekkasjer gikk på at 100 kilometer av det eksisterende veinettet skulle få midtrekkverk. Derfor har vi gitt uttrykk for vår skuffelse. Sverige har like mye utenlandsgjeld som vi har penger på bok, og de har 150 kilometer med midtrekkverk, sier Per-Kaare Holdal til VG Nett.