Skuffet sjåfør vurderer anke

Ulykkessjåfør tapte i Tingretten- stod uten juridisk bistand. Han vurderer å anke.

Publisert Oppdatert

Bilen han kjørte på E10 nord for Evenes lufthavn i januar fikk skrens og havnet over i motsatt kjørebane. Der kolliderte den med en møtende personbil. Begge bilene ble sterkt skadet i ulykken, men ingen personer ble skadet.

Tingretten sier at til tross for "at det ikke er funnet bevist at sjåføren kjørte uforsvarlig" er han dømt for å ha hatt for høy hastighet.

- Det er etter rettens mening bevist at tiltaltes fart var årsaken til at han fikk skrens og mistet kontrollen over bilen, skriver dommerfullmektig Frode Stock.

Uten å ta stilling til nøyaktig hvor høy hastighet bilen til 37-åringen hadde, legger retten til grunn at farten må ha vært høy. Samtidig skriver retten at det ikke er noe som tyder på at tiltalte «bevisst har kjørt risikabelt fort eller uvørent».

Vurderer å anke

- Jeg er veldig skuffet over dommen. Jeg må lese dokumentene ordentlig først, men jeg tror jeg kommer til å anke, sier mannen til Harstad Tidende.

- Hvorfor tror du at lagmannsretten vil vurdere saken annerledes?

- Det er ikke ført bevist for at jeg har kjørt uaktsomt. Jeg skjønner ikke hvordan dommerne har kommet frem til den avgjørelsen.

- Dommen går langt i å fastslå at det faktum at du mistet kontrollen i seg selv er et bevis på at farten var for høy. Hva sier du til det?

- Jeg mener at det ikke er bevist under rettssaken at jeg kjørte uaktsomt, svarer 37-åringen.

- Det er en ukorrekt dom. Jeg burde ha blitt frifunnet med tanke på bevisene som ble lagt frem i retten, sier 37-åringen fra Lødingen til Harstad Tidende.

I går ble han dømt til å betale en bot på 10.000 kroner og saksomkostninger på 5000 kroner for uaktsom kjøring i forbindelse med en dramatisk kollisjon på vinterglatte E10 i januar.

Kjempet alene

37-åringen nektet i utgangspunktet å vedta et forelegg på 6000 kroner for forholdet. Dermed endte saken i Trondenes tingrett.

Mannen kjempet en ensom kamp i tingrettens sal 3 i forrige uke. 37-åringen har ikke hatt juridisk bistand i saken, og stilte uten advokat for å forsvare seg mot anklagene fra påtalemyndigheten.

Politiet mente mannen ikke kjørte tilstrekkelig hensynsfullt forut for kollisjonen med en 87-åring, like ved flyplassen på Evenes.

37-åringen påsto imidlertid at han hadde kjørt forsiktig, og nektet å vedta boten.

- Høy fart

I retten forklarte han at han holdt jevn hastighet, langt under fartsgrensen, da bilen plutselig fikk en skrens. Forden snurret rundt 180 grader og traff en Mercedes som kom i motsatt retning.

Forden tok umiddelbart fyr, og begge bilene ble totalt vraket. Til alt hell ble ingen personer alvorlig skadet i ulykken.

Han opplyser at han vil vurdere å skaffe seg juridisk bistand ved en eventuell anke. Ankefristen er 8. desember.