Slapp av - det blir kø igjen

Transportøkonomisk institutt kan berolige oss med at køproblemene ikke er over. Trafikkveksten har vært jevn til både Trondheim, Oslo og Bergen de siste årene. Nå har veksten stanset, som en følge av lavkonjukturen, men man må regne med at den igjen vil øke.

Trafikk

Trafikk

Publisert Oppdatert

At de tre byene har betydelige køproblemer, vet alle som en mandag morgen har forsøkt å nærme seg bykjernen i bil. De neste 5-10 årene er det planlagt begrensede utvidelser i vegkapasiteten, men det er ikke nok, mener TØI.

Den store trafikkreduksjonen i Oslo for tiden skyldes sannsynligvis både endringer i bomringen i 2008 (bla høyere priser), lavere priser på månedskort for kollektivtransport samt generell konjunkturnedgang, hevder instituttet. Når lavkonjunkturen er over vil man sannsynligvis få en fortsatt trafikkvekst.

At trafikken nå synker, må ikke lede til den konklusjonen at trafikkproblemene er i ferd med å bli løst, hevder de.

En viktig utfordring er å bygge ut transportsystemet slik at det kan betjene den økte befolkningen og næringslivet på en rasjonell måte.

Køproblemene er størst i Osloregionen. Det er også her man forventer størst befolkningsvekst. I forbindelse med Oslopakke 3 er det lagt til grunn 230.000 flere bosatte i Oslo og Akershus i løpet av en periode på 20 år, og transportetterspørselen er forventet å stige med 30 prosent fram til 2025.