Slik blir Oslos fremtidige godshavn

Onsdag denne uke vedtok bystyret reguleringsplanen som viser at området fra Kongshavn til Ormsund blir Oslos nye permanente godshavn.

Oslo havn kai

Oslo havn kai

Publisert Oppdatert

- Dette er en god løsning for byen og for havna. Sydhavna sammen med godsomlastingsterminalen på Alnabruterminalen utgjør Norges største og viktigste godsknutepunkt, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Sydhavna vil samle containertrafikken, oljehavna, tørr- og våtbulkvarer som korn, salt og sement, nybilimport og annet type gods. 

Ormsundkaia skal fortsatt brukes til havneformål. Likeså ligger det i planenene utbygging av Sjursøya containerterminal og fremtidig utbygging av kaier langs nordsiden av Sjursøya og på Kongshavn.

- Nå kan vi jobbe videre med å utvikle en effektiv og fremtidsrettet byhavn som skal betjene byens befolkning med varer og gods på en miljømessig god måte, forteller havnedirektøren.