Slik forventer bedriftene transportbehovet i 2009

En firedel av bedriftene venter seg en økning av transportbehovet i løpet av 2009, mens 45 prosent tror at deres transportbehov vil bli uendret, går det fram av en undersøkelse som Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) har fått gjort blant 1.357 bedrifter.

14 MAN TGX i samlet flokk over Mjøsbrua på vei fra MAN Last og Buss AS på Rudshøgda til LRN Transport AS på Raufoss.

14 MAN TGX i samlet flokk over Mjøsbrua på vei fra MAN Last og Buss AS på Rudshøgda til LRN Transport AS på Raufoss. Foto: Tormod Magelssen

Publisert Oppdatert

Forventningene er forskjellig i de ulike deler av landet. Mens 42 prosent av bedriftene på Østlandet forventer en nedgang og 19 prosent en økning, er situasjonen annerledes på Vestlandet. Her forventer 22 prosent av bedriftene en økning av transportbehovet, mens 14 prosent anser at det vil bli en reduksjon. TF tror at forventningene på Vestlandet er knyttet til økte investeringer i offshore i 2009.

De bedrifter som TF har spurt mener at regjeringens tiltakspakke inneholder en rekke prosjekter, som vil bedre påliteligheten når det gjelder veitransport. Men de peker på at etterslepet på vedlikeholdssiden er stort og at bevilgningene til dette må heves betraktelig i transportplanen for de neste ti årene.