Slik gikk bilbeltekontrollene

Statens vegvesens landsomfattende bilbeltekontroller sist uke viser at flere bruker belte enn før i tettbygde strøk. Likevel fikk 1.550 personer gebyr for manglende bruk av bilbelte. 40 prosent av de som omkommer i trafikken hvert år har ikke brukt bilbelte.

setebelte belte sikkerhetsbelte

setebelte belte sikkerhetsbelte

Publisert Oppdatert
.

.

Totalt ble over 86.000 biler kontrollert i Statens vegvesens landsomfattende bilbeltekontroll i forrige uke.

- I tettbygde strøk ser vi at andelen som bruker bilbelte har økt siden i fjor. Utenfor tettbygde strøk holder bruken seg stabil, sier Guro Ranes som jobber med trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

- Vi vet vi at folk over tid har blitt flinkere til å bruke bilbelte. Men også denne gangen ser vi at folk er dårligere til å bruke bilbelte på korte turer enn på landevegen, sier Ranes.

40 prosent av de drepte bruker ikke bilbelte

- Statens vegvesen analyserer alle dødsulykkene, og dessverre ser vi at mer enn 40 prosent av de drepte i bilulykker ikke har brukt bilbelte. At bilbelte redder liv og begrenser skader er det ingen tvil om. Det vil gi stor trafikksikkerhetsmessig gevinst om alle brukte bilbelte alltid, avslutter Ranes.

Landsdekkende tall

Innenfor tettbygd strøk:

  • Antall kontrollerte biler 47 000
  • Antall ilagte gebyr 1092

Utenfor tettbygd strøk:

  • Antall kontrollerte biler 39 200
  • Antall ilagte gebyr 458