Slik oppsummerer Scania fjoråret

Scanias fortjeneste for 2012 ble 8, 3 mrd. SEK. Færre kjøretøy, lavere kapasitetsutnyttelse og et høyere kostnadsnivå, trakk ned inntjeningen. Ordreinngangen for lastebiler steg fjerde kvartal 2012.

Konsernsjef i Scania CV, Martin Lundstedt

Konsernsjef i Scania CV, Martin Lundstedt

Publisert Oppdatert
Slik kommenterer konsernsjef Martin Lundstedt fjoråret for Scania: "Scanias fortjeneste for 2012 ble 8, 3 mrd. SEK. Færre kjøretøy, lavere kapasitetsutnyttelse og et høyere kostnadsnivå, trakk ned inntjeningen. Ordreinngangen for lastebiler steg fjerde kvartal 2012. Oppgangen ble drevet av Latin-Amerika. Ordreinngangen var eksepsjonelt stor i Brasil der omfattende subsidier påvirket etterspørselen positivt. Ordreinngangen i Europa fortsatte på et lavt nivå. Kundene avventer å investere i nytt kjøretøy på grunn av de usikre økonomiske utsiktene. Men det er et erstatningsbehov på bakgrunn av de lave lastebilleveransene de siste årene, og den kommende overgangen til Euro 6 kan også gi en viss støtte til etterspørselen. I Russland var ordreinngangen på et godt nivå. I Asia gikk ordreinngangen ned sammenlignet med forrige kvartal, hovedsakelig på grunn av markedene i Midtøsten. Ordreinngangen på buss holdt seg på et lavt nivå, med oppgang i Europa og nedgang i Latin-Amerika sammenlignet med tredje kvartal. Ordreinngangen for motor ble forbedret i forhold til det svært lave nivået i tredje kvartal. Salget av servicetjenester er generelt på et stabilt nivå med økt etterspørsel i flere regioner utenfor Europa i 2012. I Sør-Europa påvirker den lave økonomiske aktiviteten etterspørselen negativt. På grunn av den lave etterspørselen etter biler i Europa og Midtøsten, justeres den daglige produksjonstakten i Europa med ca 15 prosent i begynnelsen av det første kvartalet sammenlignet med utgangen av 2012. Totalt berøres ca 700 innleide medarbeidere av dette. Det generelle kostnadsnivået justeres også i forhold til den lave etterspørselen. På lengre sikt er det gode vekstmuligheter. Scania fortsetter derfor å prioriterte utviklingsprosjekter samt å utvide salgs- og serviceorganisasjonen i fremvoksende markeder."