Slik skal de redusere bomsniking

Statens vegvesen har fått fullmakt til å inngå en ny avtale med Østerrike om utvidelse av EasyGo-samarbeidet for elektronisk bompengeinnkreving. Avtalen skal sikre at det blir lettere for norske kjøretøy å passere bomstasjoner i Østerrike og omvendt.

bompenger bomstasjon bomring

bompenger bomstasjon bomring

Publisert Oppdatert

I dag er det obligatorisk med brikke for tunge kjøretøy i Østerrike. Den nye ordningen vil dermed bøte på problemet med at utenlandske tunge kjøretøy ikke gjør opp for seg i norske bomstasjoner. Norske myndigheter arbeider med å innføre det samme her i landet.

?- Innlemmingen vil bety mindre papirarbeid for næringslivet i begge land, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

EasyGo-samarbeidet gjør at en kan bruke AutoPASS-brikke eller BroBizz-brikke som betalingsmiddel i Norge, Danmark og Sverige. Det nye er altså at Østerrike etter planen skal med i dette samarbeidet.

?Kostnaden ved den nye innlemmingen er beregnet til mellom 20 og 25 millioner kroner.

Les også: Autospass