Legger inn årene

Slutt for Bjørnflaten

Styret i Bjørnflaten Frysetransport AS besluttet på styremøte 17. juli å innstille videre drift grunnet dårlig lønnsomhet.

Bjørnflaten Transport

Bjørnflaten Transport

Publisert Oppdatert

Bjørnflaten hadde i 2010 en omsetning på vel 100 millioner kroner og 50 ansatte. Bilflåten bestod av 23 egne vogntog. Transportøren hadde i sine 30 første driftsår fraktoppdrag til store deler av kontinentet, men har i løpet av de senere år begrenset seg til Norden og mest i Norge.

Dette har medført at lønnsomheten har blitt dårligere. Styret skriver i en pressemelding at tøff konkurranse internt i bransjen reduserer muligheten for langsiktig inntjening. Dette kombinert med med høye kostnader.

Høye dieselpriser og strenge kjøre- og hviletidsbestemmelser oppgis også som årsak som særlig rammer nordnorske transportører grunnet lange avstander.

I Tromsø er det 25 ansatte som blir berørte. De øvrige er i hovedsak bosatt på Østlandet og i Sverige.