Slutter med EU-kontroll

Statens vegvesen slutter med EU-kontroll fra 1. juli. Det er også endringer i krav til verksteder og kontrollorganer for EU-kontroll - både når det gjelder lokaler, utstyr og kompetanse.

Publisert Oppdatert

- Hovedgrunnen til at vi slutter med EU-kontroll er at vi ønsker å rendyrke rollen som godkjennings- og tilsynsmyndighet og ikke drive med kontroll i konkurranse med andre kontrollorganer (verksteder og NAF). Vi vil framstå som uavhengige i vår godkjennings- og tilsynsvirksomhet, sier Trond Robert Larsen i Statens vegvesen. Ved årsskiftet hadde Statens vegvesen bare 1-2 prosent av slike EU-kontroller.

Endring i forskrifter

En viktig endring er at alle verksteder og kontrollorganer i drift pr 1. juli har to år på seg til å tilpasse seg det nye regelverket. De må oppfylle nye krav til lokaler, utstyr og kompetanse hos tekniske ledere innen 1. juli 2011.

- Når det gjelder revidert forskrift for EU-kontroll av kjøretøy så skjerper vi kravene til utstyret som kontrollorganer bruker. Det blir ikke lenger anledning til å ha leieavtale om bruk av kontrollutstyr, for eksempel at et verksted har leieavtale om bruk av bremseprøver hos et annet verksted. Ei endring i motsatt retning er at det ikke lenger er krav om at den som gjennomfører kontroller sjøl har gyldig førerkort, forutsatt at en annen kontrollør med gyldig førerrett flytter og prøvekjører kjøretøyet, opplyser Larsen.

I forskrift om kjøretøyverksteder er det også endringer som gjelder fra 1. juli. En nyhet er at verksteder må være godkjente for å kunne reparere mopeder. Bakgrunnen er at en vil bekjempe trimming av mopeder. Det innføres også en kategori for traktorverksteder

- Til nå har regelen vært at verksteder godkjennes for å reparere alle kjøretøy. Fra 1. juli kan verksteder reservere seg fra å reparere traktor og motorsykler. Grunnen er bl.a. at dette krever spesialutstyr og spesialkompetanse, sier Larsen