Smånytt - siden sist

Freja øker, EØS-avtalen fyller år og Greencarrier er på kjøper´n. Dette er blant smånyhetene som presenteres på Tord Brun Knudsens faste sider i TransportMagasinet. Her kan du lese noen av smakebitene.

Publisert Oppdatert

NSAB UNDER REVISJON

Nordisk Speditørforbunds Alminnelige bestemmelser - NSAB bør revideres mener NHO Logistikk og Transport (tidl.: Logistikk- og Transportindustriens Landsforening LTL), som i disse dager har startet forhandlinger med sine nordiske søsterorganisasjoner og transportkjøperorganisasjoner. Under et møte i Helsingfors den 2. mai ble man enige om å gripe tak i regelverket som sist ble revidert i 1998 og som nå går under betegnelsen NSAB 2000. Den gang hadde regelverket vært uendret siden 1985.

Verden går videre og speditørenes rolle og funksjon endres og utvikles. Derfor mener man det er nødvendig å se på NSAB 2000 med friske øyne. "Det må bringes balanse i avtalen til fordel for begge parter og bli et levende regelverk" , sier Tom Rune Nilsen som er adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

EØS-AVTALEN 20 ÅR

Den 2. mai var det 20 år siden avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet - EØS ble undertegnet mellom det som den gang var 12 EU-medlemsland og 7 EFTA-medlemsland. EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994. Sveits bestemte seg etter en folkeavstemning for ikke å være med i EØS-samarbeidet.

Etter at Finland, Sverige og Østerrike ble medlem i EU, ble EFTA-siden i EØS redusert til 3 land; Norge, Island og Liechtenstein. I dag er det totalt 30 land, hvorav 3 EFTA-land og 27 EU-land som er med i EØS-samarbeidet.

FREJA ØKER

Freja Transport & Logistics AS har økt sine rater med 0.95 prosent den 1. juni. Fortollingssatsene ble økt med 25 kroner pr. oppdrag fra samme dato.

- Logistikkbransjen blir kontinuerlig pålagt nye krav og økte statlige og kommunale avgifter. Selskapet er også presset av underleverandører på grunn av kostnadsøkninger de har opplevd de siste månedene.

STENA EKSPANDERER I ØSTERSJØEN

Stena Line har overtatt fem fergelinjer med trafikk mellom Sverige og Tyskland til Lettland. Det er linjene mellom Travemünde og Ventspils, Trelleborg og Sassnitz og Rostock. På sistnevnte har de også overtatt de skipene Scandlines hadde i trafikk.

Bakgrunnen for transaksjonene er at veksten i sjøtransport mellom Nord-Europa og Baltikum har vært sterk de senere årene og at det forventes en ytterligere økning, heter det i en pressemelding fra Stena Line.

Overtagelsen berører ca. 300 ansatte i Tyskland og Baltikum. De som i dag er ansatte i Scandlines i Tyskland, Litauen, Lettland og Danmark vil få tilbud om jobber i Stena Line.

GREENCARRIER KJØPER SYSTEM-TRANSPORT

Greencarrier Freight Services Norway AS har overtatt samtlige aksjer i System-Transport AS i Oslo. Transaksjonen ble gjennomført pr. 1. juni 2012. System-Transport vil videreføre virksomheten under samme navn frem til utgangen av 2013. Intensjonen er å fusjonere selskapene pr. 1. januar 2014.

System-Transport ble etablert pr. 1. januar 2007 og var en videreføring av den internasjonale biltransportvirksomheten i Fellestransport AS. Det var tidligere medarbeidere i disse selskapene som sto for etableringen.

ARME SJÅFØRER!

Det kan ikke være helt enkelt å være sjåfør som skal levere varer her til lands!

Hele 655.500 bygninger og hus i Norge mangler gateadresse, viser ferske tall fra Kartverket. Det tilsvarer 30 prosent av bygningsmassen. Disse har såkalt matrikkeladresse som offisiell adresse. Og ikke nok med det; i 82 av Norges kommuner finnes ikke en eneste adresse utover postnummer og sted.