Smånytt - siden sist

Dette er blant smånyhetene som presenteres på Tord Brun Knudsens faste sider i TransportMagasinet. Her kan du lese noen av smakebitene.

Publisert Oppdatert

LOGISTIKKPORTALEN

Statoil har etablert en egen portal som har som formål å sette fokus på helheten i logistikkjeden. Portalen er ment som et verktøy og kilde til informasjon, læring og forbedring av alle operasjoner som har med forsyningskjeden å gjøre.

Verktøyet inneholder en prosessbasert beskrivelse av forsyningskjeden fra overordnet nivå til dybdenivå med visualisering og filmer.

Målgruppen er alle som er involvert i forsyningskjeden - ikke bare for Statoil. Det er i stor grad basert på transport og logistikk innen olje og gassektoren, men gir også et godt bilde av hvilken som helst forsyningskjede. www.logistikkportalen.no

"SULT OG KULDE UTEN GLOBAL SHIPPING"

"Uten global shipping vil halve verden sulte og halve verden fryse", sier adm. direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund. Han viser til rederienes helt avgjørende rolle innen frakt av blant annet mat og energi over hele verden. Henriksen besøkte nylig Sør-Korea som en del av en norsk næringslivsdelegasjon.

Og det gjelder også til de grader biltransport. Uten et landbasert distribusjonsnett ville det hele stopp opp. Eller for å si det som NLF; "Uten bilen stopper Norge".

NHOLT

Som omtalt tidligere har Logistikk- og Transportindustriens Landsforening - LTL skiftet navn til NHO Transport og Logistikk. Etter navnendringen som ble proklamert under kongressen i Stavanger den 1. juni ble et av spørsmålene om hvilken forkortelse som skulle brukes. LTL er etter hvert blitt et innarbeidet synonym for transport, spedisjon og logistikk.

Nå er den nye forkortelsen etter alt å dømme klar; NHO LT, men hvordan skal den uttales? ennhålt eller ennhåoelte? Flås til side: NHO LT er opplest og vedtatt i NHO leiren.

RUSSLAND SKJÆRER NED PÅ POLSKE OG ANDRE LANDS KJØRETILLATELSER

I likhet med en rekke land utenom vårt nærmarked EØS, styres lastebiltrafikken gjennom bilaterale eller tosidige avtaler. Russland har slike avtaler med en rekke land, hvor kvoter eller antall tildelte kjøretillatelser er et sentralt virkemiddel.

Polske lastebileiere, som har opparbeidet seg en sterk markedsposisjon på Russland, er de som blir hardest rammet av nye russiske restriksjonene. Hele 15.000 eller ti prosent av antallet tillatelser vil bli kuttet. Også andre lands lastebileiere merker kuttene, men ikke i samme målestokk.

Når tilbudet innsnevres uten at etterspørselen faller tilsvarende, vil også fraktratene øke.

NYE KRAV OM FORHÅNDSMELDINGER VED TRANSPORTER TIL RUSSLAND - OG NABOER

De nye kravene gjelder import av varer med lastebil til Russland, Hvite-Russland og Kasakhstan, som alle er med i tollunionen EurAsEC. Kravene dreier seg om forhåndsmelding av gods to timer før lastebilen ankommer grensen. Forhåndsmeldingen kan alternativt gjøres på grensen. Men da risikerer man i større grad å havne langt bak i grenskøen. Myndighetene i de tre landene sier at ingen biler skal sendes tilbake pga. manglende forhåndsvarsling. Da korrupsjon er et utbredt problem i alle de tre landene kan det lønne seg å holde seg strikt til formalitetene.

NORDAN I ENDRING

Nordan Transport & Spedisjon AS i Stavanger skiftet nylig både navn og ledelse. Det nye navnet er Nordan Cargo AS og Johannes Lundes sønn, Lars Lunde er skiftet ut med Rita Charlotte Thu som både styreleder og daglig leder. Hun er også daglig leder i Nordan Group AS som ble etablert i september i fjor.

Nordan Group er det nye eierselskapet i et nytt Lunde-imperium som er under oppbygging. I Utgangspunktet var det Nordan Transport & Spedisjon som var først ute etter det nå så meget omtalte og utskjelte konkursraset i Johannes Lundes omfattende transport- og fritidsbåtvirksomhet.