Smånytt - siden sist

Oppbud hos NorTrans, Collicare vokser og Nordcarrier fyller 40. Dette er blant smånyhetene som presenteres på Tord Brun Knudsens faste sider i TransportMagasinet. Her kan du lese noen av smakebitene.

Publisert Oppdatert

VESTLANDET - ENGLAND?

På sensommeren ble det kjent at et konsortium av britiske og norske interessenter har gått inn med kapital for å etablere en ny fergeforbindelse mellom Vestlandet og Newcastle. Det er opprettet et interimselskap, Nord Rederi, hvor reiselivsdirektør Ole Warberg i Bergen skal være styreleder.

Det er nå fire år siden DFDS seilte for siste gang på denne strekningen. Håpet er å få en ny Englandsrute i gang i løpet av første halvdel av 2013, og tidsmessig tolker vi det til å bety like før sommeren.

Konsortiet har i følge Lloyd's Loading List gitt løfter om å investere mellom 15 og 20 millioner britiske pund, og den sterke interessen skal ha overrasket initiativtakerne. Målet er å kjøpe eller lease ett eller flere RoRo-skip med kapasitet på opp til 200 containere, 300 biler og 800 passasjerer.

NORDCARRIER 40 ÅR

Den 1. september for 40 år siden inntok det finske selskapet Merihuolto Norge med etableringen av et eget datterselskap. I syv år satt de som eiere av Nordcarrier. Senere har både Intersped og Bergenske Damskipsselskap hatt eierinteresser. I 1986 overtok holdingselskapet KSH Transport kontrollen. KSH var holdingselskapet til Jon-Magne Karlstad, Knud-Aage Sørensen og Bjørn Hagen. I dag er Sørensen majoritetseier og arbeidende styreformann mens Steen Brændstrup Jensen er daglig leder. Hagen er fremdeles med i stallen av medarbeidere mens Karlstad forlot selskapet i 1993.

DRAMMEN FÅR NYTT HAVNEAREAL

Takket være tunnelmasse fra Jernbaneverkets tunnelprosjekt i Nordre Vestfold, kan Drammen Havn om et års tid tilby bortimot 40 dekar økt havneareal med direkte forbindelse til vei og jernbane. Det nye arealet kommer til gjennom utfylling i sjøen ved Holmen, selve hjertet i Drammen havn.

COLLICARE VOKSER VIDERE

ColliCare Logistics bygger seg videre opp - nå med fokus på ekspressprodukter både nasjonalt og internasjonalt. Nå har ColliCare Gruppen kjøpt det svenske City Express AB i Göteborg og Scancargo AS i Oslo.

City Express driver ekspressfrakt og distribusjon i Sør-Sverige og generell bilfrakt i Sverige og det øvrige Europa. Selskapet ble etablert i 1990 og kan vise til en betydelig vekst gjennom disse 22 år. De har nå et 50-talls medarbeidere ved sitt kontor og terminal i Göteborg.

Scancargo ble etablert av Odd Rodvang (68) våren 2003 etter et bredt liv i bransjen i det meste av sitt yrkesliv. Scancargo's ekspressvirksomhet er basert på et nettverksamarbeid med GDS - Global Distribution Alliance som gjennom sine partnere og medlemmer er globalt totaldekkende. Det er drøyt 300 kontorer og 6.500 medarbeidere i et hundretalls selskaper i alliansen.

For Collicare er det ønske om å komplettere sin virksomhet med ekspress- og flyfrakttjenester som er beveggrunnen for å kjøpe Scancargo, som vil bli videreført i eget navn et par år frem i tid. Scancargo omsatte for ca. 9 mill kroner i 2011 med sine tre medarbeidere som for øvrig følger selskapet videre.

Oppbud for NorTrans

NORTRANS AS i Isdalstø meldte oppbud og ble begjært konkurs den 22. aug.

Selskapet som ble etablert i 2002 er heleiet datterselskap av Nordhordland Transportkontor AS som ikke har nevneverdig drift. Nortrans omsatte for 77,6 mill. kroner i 2010.