Smånytt - siden sist

UPS/TNT utsatt igjen og DHL samt Tollpost justerer prisene. Dette er blant smånyhetene som presenteres på Tord Brun Knudsens faste sider i TransportMagasinet. Her kan du lese noen av smakebitene.

Publisert Oppdatert

UPS/TNT UTSATT NOK EN GANG

Den forventede avgjørelsen om UPS' overtagelse av TNT Express lar vente på seg. Grunnet behandlingene i konkurransemyndighetene i Europa og USA som ennå ikke er i mål har selskapene utsatt det siste pennestrøket til tidlig i 2013 - senest den 28. februar. I mellomtiden må partene jobbe videre som om intet er skjedd (?), idet det ikke vil bli foretatt praktiske grep før kontrakten er endelig.

DHL EXPRESS JUSTERER FRA JANUAR 2013

DHL Express justerer prisene med virkning fra januar 2013. Den årlige økningen tar hensyn til inflasjon, bransjespesifikke kostnadsfaktorer og investeringer, heter det i meldingen fra selskapet. I Norge vil justeringene = økningene ligge i snitt på 4,9 prosent

TOLLPOST ØKER 1. DESEMBER

- Transportbransjen opplever kostnadsøkninger. Med bakgrunn i dette vil Tollpost Globe med virkning justere sine priser med 4,9 % fra 1. desember 2012. Dette er selskapets korte melding om den forestående prisøkningen som åpenbart omfatter alle selskapet rater og gebyrer.

DRIVSTOFFPRISER

Et av våre oljeselskaper inviterte til bonuskampanje forleden, og i den aktuelle brosjyren gikk de gjennom historien om seg selv og utviklingen i drivstoffprisene fra 1912 frem til i dag. På 1920 tallet kosten en liter drivstoff ca. 18 øre. 50 år senere, altså på 70-tallet var prisen mellom 1,27 og 2,77 pr. liter. Allerede på slutten av 90-tallet var prisen oppe i 9 kroner pr. liter og i dag svir det skikkelig med en literpris på mellom 13 og 15 kroner. Med andre ord; Jo mer olje vi finner jo høyere blir prisen.