Smånytt - siden sist

Rettsak etter Schianders/NTMs fall, Cargolink på rett spor og nytt terminalselskap i Kristiansand. Dette er smakebiter fra Tords Memoblokk i TransportMagasinet.

Publisert Oppdatert

SCHIANDERS/NTN's FALL

Det var ikke alle som falt til ro etter at Schianders Logistikk AS ble begjært konkurs i juni i 2010 etter fire års drift. En av bedriftens største kreditorer ville det nemlig annerledes etter at kassa var tom. Han anla sak mot tidligere styreformann Jan Ulriksen og styremedlem Øyvind Lygre som begge ble sittende mellom barken og veden etter havariet i Norwegian Transport Network og de nye eierne hvor Ulriksen og Lygre var sentrale, nemlig i det som i dag heter Scandinavian Shipping & Logistics AS hvor Lygre er konsernsjef i den norske virksomheten. Ulriksen forlot selskapet og startet egen virksomhet for ca. halvannet år siden.

Nå har dommerne tatt til orde for at ingen av de to har hatt vinning gjennom konkursene, og de har heller ikke hatt innflytelse over det som skjedde.

ETTERLYSER KONKRETE TILTAK

Over en halv million trailere passerer grensen ved Svinesund årlig, og resultatet er mer uttrygge veier, forurensning og stor slitasje på veiene. Til tross for at nærskipsfart er rimelig og mer miljøvennlig enn tungtrafikk langs veiene, viser statistikk at andelen av gods som transporteres til sjøs, har sunket kraftig siden 1960-tallet.

- Nå venter næringen på flere konkrete tiltak for å få snudd denne negative utviklingen, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

- Norge kan ikke asfaltere seg ut av kø- og klimaproblemene, som følger av den kraftige trafikkveksten vi står overfor fremover. Rundt 90 prosent av all varetransport i verden går på kjøl, og Norge har gjennom generasjoner vært en av verdens største sjøfartsnasjoner. Men - vi bruker ikke vår egen medisin selv om landet er skapt for sjøtransport!

CARGOLINK PÅ RETT SPOR

Cargolink AS har det siste året snudd en negativ utvikling og tjener nå penger på skinnegående godstransport. Adm. direktør Karl Ivar Nilsen lover at selskapet vil gå med overskudd hele neste år. melder Jernbaneverket.

Da Karl Ivar Nilsen fikk ansvaret for Cargolink 1. august i fjor, var selskapet i en svært kritisk fase. Tapet i fjor ble på 66 mill. kroner.

For å komme på rett kjøl ble innsatsen satt inn for økt omsetning, lavere personalkostnader og lavere materiellkostnader. Ut røyk for eksempel all tømmerkjøring. Snutiden for togpendlene ble spisset så langt som mulig både i Trondheim, Stavanger og Bergen.

KCT - NY I KRISTIANSAND

KST Terminal AS - KST og Scandinavian Shipping & Logistics AS - SSL går sammen om et nytt terminalselskap i Kristiansand Havn. Kristiansand Containerterminal - KCT skal i utgangspunktet konsentrere seg om operasjoner knyttet til felles funksjoner for de to partnerne. Det gjelder "gate" funksjoner", stevedoring og depotvirksomhet.

- Partene ønsker gjennom et slikt samarbeid, og som et første skritt på veien å styrke havnens konkurransekraft ved å kunne tilby mer kostnadseffektive løsninger og mer strømlinjeformede stevedor-, "gate"- og depottjenester, heter det blant annet i en pressemelding fra de to partnerne.