Smånytt - siden sist

Norges største for Nor Lines, trangt på Brattøra og litt om CMR. Dette er smakebiter fra Tords Memoblokk i TransportMagasinet.

Publisert Oppdatert

LASTEBILTRANSPORT INN I 2013

Norges Lastebileier-Forbund har gjennomført sin femte konjunkturundersøkelse for lastebilnæringen. I sin ingress til undersøkelsen skriver forbundets leder, Geir A. Mo blant annet at undersøkelsen viser en fortsatt vekst i omsetning, men en avtagende lønnsomhet, som viser at næringen får betydelig dårligere betalt enn det øvrige norske næringsliv. Det er verken transportbedriftene, oppdragsgiverne eller samfunnet tjent med. Forventningene til det kommende år peker i en nøktern positiv retning. Selv om det er en høy andel som forventer en uendret situasjon, er det en overvekt som forventer vekst fremfor nedgang.

Rapporten er utarbeidet på grunnlag av innspill fra 515 bedrifter. Av disse svarer 20 prosent at de har hatt nedgang i omsetningen i 2012. 33 prosent har uendret omsetning mens 47 prosent melder om økning.

Hele rapporten er lagt ut på www.lastebil.no under fanen publikasjoner.

NORGES STØRSTE FOR NOR LINES

Borg Havn IKS har nå kjøpt et eiendomsselskap som inkluderer kontorlokaler og lager hvor bedriften Kronos Titan i dag holder til. Tomta er på 18.000 kvadratmeter. Her skal Borg Havn bygge en stor moderne logistikkterminal og tredjepartslager på cirka 8.000 kvadratmeter for Nor Lines avdeling i Fredrikstad.

- Dette blir Nor Lines klart største sjø- og landterminal, sier havnedirektør Tore Lundestad.

ONTIME FREDRIKSTAD LAGT NED

Ontime Logistics AS' avdeling i Fredrikstad ble lagt ned den 1. februar. Med det er også det siste sporet av en av landets eldste bedrifter i bransjen, AS Trafikk borte.

TOFTE I STØPESKJEEN

Södra Cell Tofte er til salgs. De svenske eierne Södra finner ikke lenger interesse i og lønnsomhet av Norges største cellulosefabrikk. Den tidligere Tofte Industrien ligger som en port til indre Oslofjord, og er en betydelig transportkjøper. Anlegget "sluker" 25 prosent av alt tømmer som felles i Norge.

Nå skal fabrikken selges til en industriell aktør, men hvem er uklart. Hurum Kommune er imidlertid ikke i tvil om at anlegget vil bli videreført i en eller annen regi.

TRANGT SOM FY PÅ BRATTØRA

Godstransportørene sliter med altfor trange forhold på Brattøra i Trondheim. Transportørene og andre aktører som har sett frem til ny godsterminal er oppgitte og frustrerte over regjeringens sommel.

Men det kan ta lang tid før en ny terminal er på plass i Trondheimsområdet. Samferdselsminister Marit Arnstad uttalte i januar at avgjørelse om plassering ikke vil komme i vår. Hun ønsker nye undersøkelser.

CMR - DET INTERNASJONALE VEIFRAKTBREVET

Som andre internasjonale fraktbrev eller transportdokumenter har også veifraktbrevet CMR sin bakgrunn i en internasjonal avtale. Om vi oversetter forkortelsen CMR, fra fransk originalspråk lyder det omtrent slik; avtale om internasjonal godsbefordring med kjøretøy på vei.

Landene som har tiltrådt CMR-konvensjonen, herunder Norge, finnes først og fremst i Europa. Men du kan faktisk kjøre lastebil på et CMR-fraktbrev helt fram til den kinesiske grensen hvis fraktmottaker for eksempel skulle befinne seg i Kirgisistan i Sentral-Asia.