Smånytt - siden sist

Thy Ferries konkurs, UPS anker og er det kroken på døra for Tofte? Dette er smakebiter fra Tords Memoblokk i TransportMagasinet.

Publisert Oppdatert

GODSTERMINAL ER ØNSKET I ØST OGSÅ

Hedmark Arbeiderparti går inn for etablering av en stor terminalløsning for gods i Kongsvinger-regionen. Den ønskede terminalen er tenkt å håndtere mye av den økte godsmengden det sentrale Østlandsområdet vil oppleve i årene framover.

- Med økende befolkning og økende belastning på samferdselsnettet i Stor-Oslo, er det nødvendig å finne løsninger for godsknutepunkt og terminaler der konfliktflatene knyttet til støy, støv, arealknapphet og infrastruktur er lave - samtidig med at avstander, pris og tidsbruk oppleves hensiktsmessig for bransjen og ulike aktører, påpekes det.

- En storterminal for gods i Kongsvinger-regionen vil i framtiden avlaste Alnabruterminalen og være en hensiktsmessig løsning for godshåndtering som hele det sentrale Østlandet vil dra fordeler av, melder Hedemark Ap - og fortsetter:

- Med de investeringene som er gjort i infrastruktur i regionen de senere år, er det lagt et godt grunnlag for effektiv frakt av gods inn i og ut av regionen. Planene fra privat næringsliv om etablering av en godsterminal i SIVA-området viser at bransjen ser på Kongsvinger-regionen som en region med muligheter innenfor godstransport. Og med de investeringer som statsbudsjettet for 2013 og det foreløpige arbeidet med Nasjonal Transportplan legger opp til, vil regionen i framtiden ha store muligheter for gode løsninger innenfor godshåndtering hvis de politiske rammebetingelsene legger til rette for dette.

Omtrent akkurat det samme hevder politikere i Østfold som vil ha tilsvarende knutepunkt der.

THY FERRIES KONKURS

Drømmen om en fergerute mellom Kristiansand og Danmark grunnstøtte i mai 2011. Nå har selskapet bak fergedrømmen, Thy Ferries Cargo, også grunnstøtt. Driftsselskapet Thy Ferries Cargo ble slått konkurs av Kristiansand Tingrett i begynnelsen av mars, etter at selskapet hadde begjært oppbud. Lite har skjedd i selskapet siden siste fergetur gikk fra Kristiansand i retning Hanstholm for nær to år siden. Kampen mot store aktører ble for tøff.

TOLLPOST EXPRESS

Tollpost Globe lanserer ekspressprodukt i tre utgaver. Tilbudet er basert på et samarbeid med Jetpak og har følgende beskrivelser:

  • TOLLPOST EXPRESS DIRECT er det raskeste produkt dør-dør i Norge eller Norden samme dag. Det benyttes alltid første mulige flyavgang, og produktet selges med Garanti.
  • TOLLPOST EXPRESS ECONOMY er et prisgunstig alternativ når det ikke haster så mye. Det er et dør-dør produkt og har levering innen kl 11.30 neste dag.
  • TOLLPOST BUD hentet og levert innen 2 timer eller innen 4 timer innenfor sone 1-7. Prisene er fast inntil 50 kg. - maks 800 kg, og gjelder for Oslo og Bergen.

KROKEN PÅ DØREN PÅ TOFTE?

Som tidligere nevnt så det mørkt ut for Södra Cell på Tofte. Nå er det helsvart, for de svenske eierne har besluttet å legge ned bedriften med innpå 300 ansatte. Dermed er også en betydelig transportkjøper borte, for ikke å snakke om de ringvirkningene dette får lokalt på Hurum og omegn.

Det siste i denne saken er at en gruppe gjør forsøk på å samle investorer og myndighetene til en videreføring av bedriften som har gitt mangt et lass til norske transportører - og utenlandske.

GLOBAL SPEDISJON PÅ HELL?

"The Golden age of freight forwarding is gone", sier finansrådgivningsselskapet Merrill Lynch i en note for litt siden. Konkurransen blir tøffere, marginene ytterligere presset og lavere vekst.

- Den strukturelle veksthistorien for spedisjonsnæringen blir gradvis underminert gjennom endringene i handelsmønstre. Årsakene er en kombinasjon av redusert outsourcing til Kina, som etter hvert begynner å bli et dyrere land å produsere i og generelt redusert etterspørsel, heter det blant annet i profetien.

UPS HAR ANKET

UPS har anket E-kommisjonens avgjørelse om å nekte selskapet å kjøpe TNT Express. I januar i år satte konkurransemyndighetene i EU foten ned for transaksjonen fordi de mente den nye konstellasjonen ville få får stor makt i ekspressmarkedet.

Hvis anken fører frem vil UPS opprettholde sitt bud på 5,2 mrd. euro og videreføre forhandlingene med TNT som allerede har pågått et års tid før EU satte en stopper for en fusjon mellom de to.