Smånytt - siden sist

Lastebiler kjører lenger med last, kø koster skjorta og Nordan Cargo skifter navn. Dette er smakebiter fra Tords Memoblokk i TransportMagasinet.

Publisert Oppdatert

GEDIGENT I BORG

Borg Havn IKS satser 70 millioner kroner for å bygge ny bil- og sjøterminal for Nor Lines avd. Fredrikstad på industriområdet Øra. Mot slutten av inneværende år vil Kronos Titans engang så storslåtte fabrikkbygning på 10.000 kvm. fra 1917 rives for å gi plass. Terminalen vil være ferdig i 2015.

- Nor Lines, som vi må kalle kystens kollektivoperatør, trenger mer plass. Selskapet ønsker å trappe opp sin virksomhet her på østsiden av Oslofjorden for å slippe den lange sjøveien helt inn til Oslo. Ti timer ut og inn av fjorden koster penger, sier havnesjef Tore Lundestad i Borg Havn.

NORDAN CARGO AS har skiftet navn til CARGO TRANS AS

Selskapet ble etablert i januar 2011 med Johannes Lunde som styreformann. Etter det har det vært gjennomført fem navnendringer; Høyland Transport & Spedisjon, Lunde Cargo, Nordan Transport & Spedisjon, Nordan Cargo og nå altså Cargo Trans. I februar i år gikk den samme Johannes Lunde inn som daglig leder som den syvende i rekken siden oppstarten. Cargo Trans er et heleiet datterselskap av Nordan Industry Group AS som er registrert med Lars Lunde som eneeier.

SERBIA OG KOSOVO NÆRMERE EU

Serbia og Kosovo har inngått en historisk avtale som resultat av en dialog tilrettelagt av EU, skriver EU-delegasjonen i en melding. Den 22. april ble det kjent at Kommisjonen anbefaler å åpne medlemskapsforhandlinger med Serbia og forhandlinger om en stabiliserings- og assosieringsavtale med Kosovo.

- Dette markerer et avgjørende brudd med fortiden og et felles steg mot en europeisk fremtid. Jeg vil rose lederne i Serbia og Kosovo for deres mot og visjoner. Jeg er beæret over å kunne bidra i denne prosessen, uttalte EU' s Høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton.

KROATIA EU-MEDLEM 1.JULI I ÅR

Midt oppe i alle krisemeldinger om euro-problemer og økonomisk stagnasjon skjer det også en EU-utvidelse. Balkan-staten Kroatia blir EU-medlem nr. 28 den 1.juli i år.

Også for oss innebærer det lettelser blant annet fordi Kroatia som EU-medlem blir en del av samme sikkerhetssone som Norge.

DFDS MED EKSTRA SEILING

DFDS Logistics AS har lenge hatt en bra utvikling i lastevolumene mellom Norge og Storbritannia og kan nå tilby sine kunder en ekstra ukentlig seiling.

NORWEGIAN INN I FRAKT

Norwegian Air Shuttle tar skrittet inn i fraktsegmentet for alvor når de nå etablere Norwegian Cargo AS. Med det tar de over frakt i egen regi og "bryter ut" av Norden hvor Jetpak har vært partner i en kort periode.

POSTEN/BRING FOR ALVOR INN I DANMARK

Posten Norge tar et skritt med sjumilsstøvler når de nå går inn på eiersiden i det danske selskapet Danske Fragtmænd AS med 34 prosent. I en intensjonsavtale ligger det at Posten skal overta hele selskapet innen 2015.

Danske Fragtmænd omsatte for drøyt 2 mrd. danske kroner i fjor, og er en av landets ledende transportører innen stykkgodstransport, lager og ekspresstjenester. De består av 50 danske transportører eller "vognmænd" som det heter der til lands, som er organisert i Danske Fragtmænd, herunder en håndfull datterselskaper. Dette ønsker altså Posten å ta del i. Om de ikke har skutt gullfuglen er det like i nærheten.

KILOMETERAVGIFT FOR UTENLANDSKE TRANSPORTØRER

Transportpolitisk talsmann i Frp, Bård Hoksrud reagerer kraftig på EU-kommisjonens forslag om å utvide antall dager utenlandske sjåfører kan kjøre i Norge. Han sier regjeringen må ta ansvar og innføre tiltak for å hjelpe norske transportarbeidere.

- Pr. i dag er konkurransen norske transportører opplever mot utenlandske veldig urettferdig. Utenlandske transportører har ikke de samme årsavgiftene, de har ikke samme krav til standard på bilene og dessuten betydelig lavere lønninger. Det sier seg selv at regjeringen må innføre tiltak for å bedre konkurranseevnen til norske transportører.

DANMARK VS. KINA

Maersk's Tripple-E containerskip med en kapasitet på hele 18.000 TEUs, ser ikke ut til å beholde statusen som verdens største skip målt i TEUs spesielt lenge.

Det kinesiske rederiet CSCL har nemlig også bestilt nye Tripple-E skip med en kapasitet på 18.400 TEUs hver.

LASTEBILENE KJØRER LENGER MED LAST

Lastebiler transporterer gods lengre, forteller Norges Lastebileier-Forbund.

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå, SSB, viser at det var mindre gods, men at det i gjennomsnitt ble fraktet lengre i 2012 sammenlignet med 2011.

Samlet for 2012 har transportvolumet for norske lastebiler innenlands gått ned med 1,9 prosent fra 2011 til 2012. Transportlengden har imidlertid økt, fra 64,3 kilometer i snitt til 69 kilometer i snitt - en økning på 5,3 prosent.

Videre viser tallene for 2012 at det er blitt mer kjøring med tom bil i innenlands godstransport. Mye av dette skyldes at det ikke er naturlig med returlast, som i transport av for eksempel grus, sand og avfall.

Forøvrig viser tallene tendensen fra tredje kvartal 2012 holdt seg: Leietransporten tar markedsandeler fra egentransporten. Transport med norske godsbiler til og fra utlandet har også økt i 2012 med 4,3 prosent mot tallene fra 2011.

KØ KOSTER SKJORTA

Oslo-køen koster to milliarder årlig, hevder Fremskrittspartiet. Oslo FrP mener stortingspolitikerne må prioritere å bygge ut det de kaller samfunnsøkonomiske lønnsomme veier. Det sa Mazyar Keshvari under programdebatten på landsmøtet.

- Oslo FrP ønsker at prioriteringene til Nasjonal Transportplan baseres på samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer, og at en legger vekt på hvor veksten i Norge kommer de neste tiårene. De nasjonale framskrivningene for Oslo-regionen legger til grunn en vekst på inntil 310 000 innbyggere fram til 2020, og 600.000 innen 2040. I dag bor cirka 36 prosent av Norges befolkning i regionen.

- Befolkningsveksten er den største i Norge i moderne tid og transportkapasiteten må utvikles for å håndtere kraftig vekst i både person- og godstransport, sa Keshvari.

ROGER KORMESETH (48) forlater DHL Express etter ca. 6 år som toppsjef i Norge. Han er nå ansatt som konsernsjef i New Store Europe som blant annet driver med butikkinnredninger. Kormeseth har tung erfaring både praktisk og teoretisk inne logistikk. Den 1. juni overtok Terje Aarbog ledelsen i DHL Express.

TERJE AARBOG (48) er ansatt som adm. direktør i DHL Express Norge AS hvor han overtok etter Roger Kormeseth den 1. juni. Aarbog har vært salgs- og markedsdirektør siden 2006, og kom til forløperen Danzas ASG Eurocargo i 2011 da han ble ansatt som markedssjef. Forut for det har han blant annet 10 år i sentrale stillinger i Linjegods.