SMS gir bedre trafikkhjelp

Vegvesenet satser på å forbedre trafikkinformasjonen ved å tilby enkelte trafikkmeldinger på SMS-tjeneste. Snart kan du abonnere på meldinger på opp til 50 ulike vegstrekninger.

Publisert Oppdatert

Tjenesten som varsler veg- og trafikkavviklingen på riksveg 7 over Hardangervidda har fått over 500 abonnenter på kort tid, skal vi tro Vegvesenet. At dette er en tjeneste som er ønsket og populær er det derfor ingen tvil om.

I dag er det tilbud om SMS-varslinger knyttet til vegarbeid, trafikkavvikling og rasfare for åtte strekninger, men snart kommer både tjenester om Oslofjordtunnelen, E6 Dovre og trolig 30-50 andre regionale strekninger.

- Vi er sterke og klare på at vi ikke ønsker SMS og nettsurfing bak rattet, noe som er utgangspunktet for vårt forslag til å oppdatere lovverket. Samtidig ser vi behovet for å gjøre trafikkmeldinger lettere tilgjengelig for folk flest, sier avdelingsdirektør Ivar Christiansen - som leder Trafikkforvaltning i Vegdirektoratet.

Planlegging av turen

- Våre SMS-tjenester er ikke direkte rettet mot bruk i bil og bak rattet, men mest knyttet til planleggingen av turen. Relevant veg- og føremeldinger om den strekningen man skal kjøre gir også en solid trafikksikkerhetsgevinst. Vi vurderer fordelene med en kraftig forbedret og spesialtilpasset trafikkinformasjon som sterkere enn risikoen for misbruk og uheldige konsekvenser. Denne saken har vært nøye vurdert over lengre tid sammen med alle relevante fagmiljøer, sier han.

Målgrupper

Han forteller at målgruppen er først og fremst de profesjonelle aktørene, som næringstransporten. Men legger til at han tror at hyttefolket også vil sette pris på tjenesten.

SMS-tjenesten fungerer slik at man får SMS-varsler når vegene blir stengt eller åpnet igjen. Varsler skal i utgangspunktet gis i så god tid som mulig. På noen strekninger gis det prognoser et par ganger i døgnet slik at trafikantene får en viss forutsiugbarthet. Med denne tjenesten mottar man melding kun på den eller de strekningen som man er opptatt av. Tjenesten vil være et viktig supplement til trafikkmeldinger på radio og øvrig informasjonstjeneste.

Du finner tjenesten her.