Snart blir det flere strekninger for 25,25

Samferdselsminister Magnhild Kleppa har gitt Vegdirektoratet oppdrag med å legge frem et forslag om å utvide dagens prøveordning for bruk av modulvogntog, altså vogntog med en lengde inntil 25,25 meter og totalvekt inntil 60 tonn.

Publisert Oppdatert

Vegdirektoratet skal innen 15. april 2010 foreslå nye strekninger som skal gi et bedre grunnlag for å vurdere bruken av slike vogntog, heter det fra Samferdselsdepartementet.

Vegdirektoratet har selv anledning til å komme med forslag om enkeltstrekninger, og har kommet frem til forslag om følgende strekninger:

¿ E 18 Oslo - Larvik

¿ E6 Oslo- Gardermoen - Lillehammer

¿ Riksveg 2 Kongsvinger - Kløfta

¿ E18 Vinterbro - Ørje

¿ E18 Larvik - Kristiansand

Prøveordningen med bruk av modulvogntog ble satt i gang i juni 2008 for å fine ut om slike vogntog kan gi en mer effektiv og miljøvennlig transport. I utgangspunktet skal ordningen vare frem til juni 2011, men konkrete forslag ønsker en forlengelse av ordningen i tre år. Vi vil bli svært overrasket om ikke dette blir tilfellet.

I dag omfatter prøveordningen følgende hovedstrekninger:

¿ E6 og E18 på strekninga Svinesund - Oslo,

¿ Riksveg 2 Riksgrensa (Sverige) - Kongsvinger

¿ E12 Riksgrensa (Sverige) - Mo i Rana

¿ E 8 Riksgrensa (Finland) - Skibotn