- Sniker for 20 millioner kroner

- I tidsrommet 1. januar 2007 og frem til 1. august 2008 ble foretatt 270.000 bompasseringer av utenlandske transportører gjennom norske bomstasjoner uten at avgift ble betalt, sier stortingsrepresentant Jon Gåsvatn til NRK i kveld.

Publisert Oppdatert

For tyngre kjøretøy koster en passering 75 kroner.

- I hovedsak skjer dette i Østfold, hvor mesteparten av trafikken inn og ut av landet foregår. Det fører til to ting. Det første er at det blir en kraftig konkurransevridning mellom norske transportører som må betale bompenger, og utenlandske som bare sniker seg unna, sier han til NRK Østfold.

- Det er mulig å kreve inn bompengeavgifter og tilleggsavgifter fra de fleste europeiske land. I enkelte land er imidlertid kostnaden ved å få opplyst kjøretøyets eier så høy at innkreving ikke er lønnsomt, skriver Navarsete i sitt svar til Østfold-representanten.

- I enkelte land er det ikke inngått avtale om å få oppgitt kjøretøyets eier slik at innkreving av bompengeavgifter og tilleggsavgifter ikke er mulig. Det er under arbeid å få til en samordning av kravene fra de ulike bompengeselskapenes side, melder Navarsete.

- Når det gjelder utenlandske trafikanter streber Statens vegvesen hele tiden etter å finne den løsningen som er mest hensiktsmessig, økonomisk lønnsom og som gir nevnte trafikanter et insentiv til å betale. I løpet av våren 2009 vil det for eksempel bli lansert en såkalt turistløsning, hvor utenlandske trafikanter kan registrere seg på Statens vegvesen sine nettsider for betaling av bompengeavgift.