– Snu ryggen til Navarsete, sier altaværing

Publisert Oppdatert

Når Liv Signe Navarsete åpner nyparsellen på E6 ved Talvik, snur Ole Viggo Føleide ryggen til henne.

i følge Altaposten er Ole Viggo Føleide irritert over neglisjeringen av E6 vest for Alta i statsbudsjettet. Nå oppfordrer han til boikott av Liv Signe Navarsetes parsellåpningen ved Talvik i neste uke

- Det er helt tydelig at samferdselsministeren er en av dem som ikke tar våre behov på alvor. Dette må vi markere vår avsky mot, mener Føleide.

Ingen smil uten penger

Folk i alle samfunnslag ble rasende da det ble klart at Alta og E6-prosjektet ikke ble tilgodesett med øremerkede midler i statsbudsjettet.

- Vi har hatt flere samferdselsministere og komiteer på besøk. Det virker ikke som de forstår hvor trafikkfarlig denne veistrekningen er. Det er svært pinlig å vise frem en innfartsåre til Alta og Finnmark som er i så dårlig stand, mener Føleide.

Og nå har han fått nok.

- Jeg ser for meg to muligheter. Enten må befolkningen boikotte åpningen i protest mot budsjettet, eller så må vi mobilisere og protestere ved å stille oss med ryggen til hele seremonien, sier Føleide til Altaposten.

Viktig kamp

Føleide er glad for den åtte kilometer lange biten vei som nå står ferdig mellom Talvik og Langnesbukta. Hver meter vei har kostet 15.681 kroner. Totalt har Statens vegvesen brukt 138 millioner kroner på prosjektet.

- Veien har blitt flott og det er vi glad for. Men trafikksikkerheten er viktig og vi må gjennomføre en protest mot statsbudsjettet. Å snu ryggen til makta tror ikke jeg vil ødelegge for fremtidige bevilgninger. Vi brenner ikke bruer ved å markere oss. Det må gjøres nå, mener Føleide.

- Men skal en slik aksjon ha effekt, bør vi få med oss politikerne. Og akkurat det blir kanskje verre, spår han.