Søker dispensasjon for 15 meters busser i Trollstigen

Transportbedriftenes Landsforening har sammen med NHO Reiseliv region Vest-Norge og region Midt-Norge søkt om dispensasjon til å trafikkere Trollstigen med busser inntil 15 meters lengde med svingbar boggi.

Publisert Oppdatert

Bakgrunnen for søknaden om dispensasjon er at tilbakemeldingene fra både turbiloperatører og reiselivsbedrifter i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal viser at busser inntil 15,0 meter vil være av meget stor betydning for den regionale reiselivsnæringen.

Trollstigen er blant de få turistattraktive vegstrekninger i landet som fortsatt har krav til maks 12,4 meters busslengde. Dette medfører at riksvei 63 til tider enten blir utelatt i kjørerutene til norske og utenlandske turbiloperatører, eller skaper store planleggingsproblemer.

Nåværende bestemmelse om maks 12,4 meters busslengde på denne strekningen har eksistert i over 40 år. I dag er de aller fleste turbusser som bygges mellom 12,7 og 15,0 meter for å møte passasjerenes krav til komfort.

Busser med en lengde på mellom 12,7- 15,0 meter er i all hovedsak utstyrt med svingbar boggi. Dette gjør at svingradiusen er vesentlig bedre på slike busser enn på 12,4 meters busser med to aksler.